อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : สีฟันกระบือ

ชื่อพื้นเมือง กระบือ กือนุง ขนหนอน ไอ มะแก โล่โก๊ะ สะเหล่า สามพันตา ดอก ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ กลีบดอก สีเหลืองแกมเขียว ผล ผลสด รูปทรงกลม ประโยชน์ ใช้ ใบ ต้มน้ำดื่มเป็นยาถ่าย พุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 05.15 น.


     ชื่อพื้นเมือง กระบือ กือนุง ขนหนอน ไอ มะแก โล่โก๊ะ สะเหล่า สามพันตา ไม้ยืนต้นสูง 5-20 ม. ลำต้นมีขนละเอียด ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปวงรีแกมไข่กลับ รูปขอบขนาน กว้าง 1.5-5 ซม.     ยาว 4-10 ซม. ท้องใบมีนวลสีขาว ดอก ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ แยกเพศอยู่   บนต้นเดียวกัน กลีบดอก สีเหลืองแกมเขียว ผล ผลสด รูปทรงกลม เมื่อยังอ่อนอยู่สีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อสุก

      ประโยชน์ ใช้ ใบ ต้มน้ำดื่มเป็นยาถ่าย
      ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การ สวนพฤษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 57