อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

เรื่องน่ารู้ : เขยตาย

เขยตาย หรือ ลูกเขยตาย สรรพคุณ ราก ฝนน้ำกิน และทาแผล แก้พิษงู ผล มีสีแดงกลมและโตเท่าผลมะแว้ง ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ กระโรกน้ำข้าว กระรอกน้ำ กระรอกน้ำข้าว เขนทะ ตาระแป ประยงค์ใหญ่   พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 05.15 น.


    เขยตาย หรือ ลูกเขยตาย สรรพคุณ แก้พิษงู ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ กระโรกน้ำข้าว กระรอกน้ำ กระรอกน้ำข้าว เขนทะ ตาระแป ประยงค์ใหญ่  เป็นไม้ขนาดกลาง ลำ ต้นโตเท่าต้นหมาก สูง 3-6 ม. ส่วนผิวของลำต้นเป็นสีเทา ๆ ตกกระ เป็นดวงสีขาว ๆ ใบ ปลายใบจะเรียวเล็ก ส่วนกลางใบจะกว้าง ริมใบเรียบ ปลายใบแหลม ยาว 9-18.5 ซม. กว้าง 3-7 ซม. ก้านใบสั้น ดอก ออกในช่วงฤดูฝน มีขนาดเล็ก ๆ สีขาวรวมอยู่ในช่อเดียวกันเป็นช่อยาว ๆ ผล มีสีแดงกลมและโตเท่าผลมะแว้ง ในหนึ่งผลจะมีเมล็ดเพียงเมล็ดเดียว เมล็ดนั้นมีสีดำ ผลแก่จัดในฤดูหนาว มีรสหวาน

    ประโยชน์ ราก ฝนน้ำกิน และทาแผล แก้พิษงู
    ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 70