อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

เรื่องน่ารู้ : ไทรย้อย

ชื่อเรียกอื่น ๆ จาเรย ไทร ไทรกระเบื้อง ไทรย้อยใบแหลม ดอก มีรูปร่างกลมคล้ายผล ออกเป็นคู่ที่ซอกใบ เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้มและแดงเข้ม ประโยชน์ ราก บำรุงน้ำนม แก้กาฬโลหิต ขับปัสสาวะ จันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.15 น.


    ชื่อเรียกอื่น ๆ จาเรย ไทร ไทรกระเบื้อง ไทรย้อยใบแหลม  เป็นไม้ยืนต้น มีรากอากาศ มีน้ำยางขาว ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปวงรี รูปใบหอกหรือรูปไข่แกมวงรี กว้าง 1.5-6 ซม. ยาว 3-12 ซม. ดอก ช่อ เกิดภายในฐานรองดอกที่มีรูปร่างกลมคล้ายผล ออกเป็นคู่ที่ซอกใบ แยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน ผล สด รูปกระสวย รูปไข่ รูปไข่กลับหรือรูปค่อนข้างกลม เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้มและแดงเข้มตามลำดับ

    การใช้ประโยชน์ ราก บำรุงน้ำนม แก้กาฬโลหิต ขับปัสสาวะ
    ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 160