อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

เรื่องน่ารู้ : ยาบขี้ไก่ ใช้รักษาโรคหิด

ไม้เลื้อยล้มลุก ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่แกมสามเหลี่ยม โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม ขอบใบจักเป็นซี่ ดอก สีขาวแกมเขียวเป็นกระจุก ออกเป็นช่อตามซอกใบหรือปลายยอด ประโยชน์ ใบตำพอกแผลบวมและรักษาโรคหิด พุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 05.15 น.


   ไม้เลื้อยล้มลุก ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่แกมสามเหลี่ยม กว้าง 1.5-6 ซม. ยาว 3-10 ซม. โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม ขอบใบจักเป็นซี่เลื่อยหยาบ ๆ ผิวใบเกลี้ยงและเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบเล็กเรียว ยาว 1-6 ซม. ดอก สีขาวแกมเขียวเป็นกระจุก ออกเป็นช่อตามซอกใบหรือปลายยอด ขนาด 1.5 มม. กลีบดอกยาว 5-9 มม. โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรผู้ 5 อัน อับเรณูสีเทา เกสรเมียสีขาว ปลายบิดโค้งแยกเป็น 2 แฉก ผลแห้ง สีน้ำตาลเข้ม รูปขอบขนานแคบ ยาว 3-3.5 มม. มีรยางค์แข็งจำนวนมาก

   การใช้ประโยชน์ ใบตำพอกแผลบวมและรักษาโรคหิด
  ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 130