อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : ผักปั๋งดิน

ชื่อเรียกอื่น ๆ ผักขมฟ้า ผักเบี้ยหิน ปังแป ผักปังแป ผักขมหิน นังกู่แซ ผักเบี้ยใหญ่ ผักโหมฟ้า ผักโขมหิน ดอก เป็นช่อกระจุกคล้ายซี่ร่มรวมกันเป็นช่อแยกแขนง มีทั้งสีขาว สีชมพู ประโยชน์ ทั้งต้น ต้มอาบแก้คันผิวหนัง ก่อนคลอดลูก 10 วันให้ต้มอาบ 3 มัด จะทำให้คลอดลูกง่าย พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 05.15 น.


   ชื่อเรียกอื่น ๆ ผักขมฟ้า ผักเบี้ยหิน ปังแป ผักปังแป ผักขมหิน นังกู่แซ ผักเบี้ยใหญ่ ผักโหมฟ้า ผักโขมหิน ไม้ล้มลุกลำต้นทอดเลื้อยขนานไปตามพื้นดินชูยอดขึ้นสูงได้ถึง 1 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านมาก ผิวเรียบหรือมีขนบริเวณปลายกิ่ง ต้นกลมสีเขียวปนแดง เป็นวัชพืชที่พบขึ้นทั่วไปในไทย ใบ เดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน มีขนาดไม่เท่ากันรูปไข่แกมขอบขนานหรือรูปใบหอก ปลายใบแหลมหรือมน ดอก เป็นช่อกระจุกคล้ายซี่ร่มรวมกันเป็นช่อแยกแขนง ออกบริเวณซอกใบและที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกมีขน ดอกย่อยมีหลายดอก กลีบรวมเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง มีทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดง ผล เป็นผลแห้ง มีส่วนโคนกลีบ รวมหุ้มอยู่ ลักษณะของผลเป็นรูปกระบอง ขอบผลเป็นสัน 5 สัน ตื้น ๆ มีต่อมทั่วไป ผลยาว 2-3 มม. จับดูจะรู้สึกเหนียวมือ

   การใช้ประโยชน์ ทั้งต้น ต้มอาบแก้คันผิวหนัง ก่อนคลอดลูก 10 วันให้ต้มอาบ 3 มัด จะทำให้คลอดลูกง่าย ต้มดื่มแก้ตัวบวมที่เกิดจากโรคไต ใบ เข้ายาต้มอาบอยู่เดือน และบำรุงเลือด

   ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 156