อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

เรื่องน่ารู้ : กาฝากตีนปู

พืชเบียนกิ่งก้านสีเขียว แบน มีสัน ตรงกลาง กิ่งแบ่งเป็นปล้อง ๆ แต่ละปล้องแบน อยู่สลับ และตั้งฉากกัน ลักษณะปล้องรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ดอกออกเป็นกระจุกตามข้อของกิ่ง ขนาดเล็กมากสีเขียวอ่อน  ผลสีขาว กลม พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 05.15 น.


   พืชเบียนกิ่งก้านสีเขียว แบน มีสัน ตรงกลาง มีแขนงมากลักษณะแตกจาก 1 กิ่ง เป็น 2 กิ่ง ห้อยลงยาว 30-40 ซม. กิ่งแบ่งเป็นปล้อง ๆ แต่ละปล้องแบน อยู่สลับ
และตั้งฉากกัน ลักษณะปล้องรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ขนาดกว้าง 1-3 ซม. ยาว 3-7 ซม. กลางปล้องมีสันตามยาว ใบลด รูปขนาดเล็กมาก ไม่ชัดเจน ดอกออกเป็น
กระจุกตามข้อของกิ่ง ขนาดเล็กมากสีเขียวอ่อน พอ สังเกตได้ ผลสีขาว กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 มม. เมล็ดแบน กลมมี 1 เมล็ด


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 163