อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 เมษายน 2563

เรื่องน่ารู้ : หญ้านํ้าค้าง

ไม้ล้มลุก ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปส้น สีเขียวอ่อน ดอกสีม่วงแกมชมพู ประโยชน์ ทั้งต้นแห้ง ดองดื่มเหล้า ตำรายาไทยใช้ทั้งต้น ต้มน้ำดื่มบำรุงธาตุ ต้นสด ขยี้ทากลากเกลื้อน อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.15 น.


   สรรพคุณ รักษากลากเกลื้อน ไม้ล้มลุก ลำต้นตั้งตรงสูงประมาณ 5-25 ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปส้น ยาว กว้าง 1-3 มม. ยาว 10-15 มม. สีเขียวอ่อน ดอกสีม่วงแกมชมพู ผลแห้งแตก มีช่องเดียว

   การใช้ประโยชน์ ทั้งต้นแห้ง ดองดื่มเหล้า ตำรายาไทยใช้ทั้งต้น ต้มน้ำดื่มบำรุงธาตุ ต้นสด ขยี้ทากลากเกลื้อน

    ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 155