อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 เมษายน 2563

เรื่องน่ารู้ : คำยอด

เป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ 1 เมตร ปลายใบเป็นติ่งแหลม ขอบใบหยักห่าง ๆ ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อจากปลายยอด ใบประดับช่อดอกสีเขียว เรียงซ้อนกัน ดอกย่อยเป็นกระจุกแน่น ส่วนปลายแหลมมีขนหุ้มสีขาว ต้นอ่อนทำให้สุกนำมารับประทานเป็นผักได้ พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.15 น.

        
เป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ 1 เมตร ใบเดี่ยวเรียงรอบโคนต้นใกล้พื้นดินรูปไข่กลับ แกมขอบขนาน กว้าง 1.5-5 ซม. ยาว 3-10 ซม. ปลายใบเป็นติ่งแหลม ขอบใบหยักห่าง ๆ ผิวใบมีขนสั้นประปราย ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อจากปลายยอด แผ่บานเป็นวงกลมขนาด 0.7-1.3 ซม. ใบประดับช่อดอกสีเขียว เรียงซ้อนกัน ดอกย่อยเป็นกระจุกแน่น กลีบดอกรูปแถบ ปลายกลีบหยัก 5 แฉก ผลขนาดเล็ก ลักษณะแคบยาวสีน้ำตาล ส่วนปลายแหลมมีขนหุ้มสีขาว ต้นอ่อนทำให้สุกนำมารับประทานเป็นผักได้.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 131