อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : กระจับนก หรือ มะดะ คอแห้ง

ไม้ต้น สูง 6-10 ม. ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยง  ดอก สีเหลืองถึงชมพูแดง ออกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบดอก 5 กลีบ ขอบจักเป็นฝอย ส่วนฐานแผ่เป็นจานกลมนูน  ปลายเว้าเป็น 5 พู ประโยชน์ เปลือกแช่ในแอลกอฮอล์ ดื่มก่อนอาหารทำให้เจริญอาหาร จันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 05.15 น.

ไม้ต้น สูง 6-10 ม. ใบ เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ กว้าง 2.5-7 ซม. ยาว 1.6-4.5 ซม. รูปรีแกมขอบขนาน โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยง  ดอก สีเหลืองถึงชมพูแดง ออกเป็นช่อตามซอกใบ แกนช่อยาว 3-10.5 ซม. ดอกกว้าง 1-2 ซม. ก้านดอกยาว 3-5 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ ขอบจักเป็นฝอย ส่วนฐานแผ่เป็นจานกลมนูน  ผล รูปทรงป้อม ปลายเว้าเป็น 5 พู ตอนบนเว้าเป็นแอ่ง เมล็ด   รูปรี ปลายมนทั้งสองด้าน ยาว 5-6 มม.

การใช้ประโยชน์ เปลือกแช่ในแอลกอฮอล์ ดื่มก่อนอาหารทำให้เจริญอาหาร

ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษ ศาสตร์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 167