อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

เรื่องน่ารู้ : สะเจ

กิ่งมีหนามเป็นคู่ ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ยาว 9-17 ซม. ใบย่อยรูปขอบขนาน ขนาดเล็ก ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบ รูปทรงกระบอกตรง กลีบดอกสีนวล ผล ฝัก แบนยาว จันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น.


สะเจ ชื่อเรียกอื่น ๆ สีเสียด สีเสียดแก่น สีเสียดเหนือ สีเสียดเหลือง ต้นไม้ยืนต้น สูง 10-15 ม. กิ่งมีหนามเป็นคู่ ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ยาว 9-17 ซม. ใบย่อยรูปขอบขนาน ขนาดเล็ก ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบ รูปทรงกระบอกตรง กลีบดอกสีนวล ผล ฝัก แบนยาว สีน้ำตาลการใช้ประโยชน์ แก่น แก้ท้องร่วง รักษาแผล โรคผิวหนัง ใช้ย้อมผ้าและฟอกหนังสัตว์

ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 178