อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : มะเดื่อปล้อง

ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กลับ กว้าง 4-8 ซม. ยาว 9-15 ซม. แผ่นใบทั้งสองด้านมีขนหยาบ ขอบใบจัก ผล แบบมะเดื่อ ออกตามลำต้นบนกิ่งเรียวยาวคล้ายแส้ รูปไข่กลีบกว้างถึงรูปผลแพร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8-3 ซม. จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 05.15 น.


มะเดื่อปล้อง ชื่อเรียกอื่น ๆ เดื่อปล้อง เดื่อป่อง เดื่อสาย ไม้ต้น สูง 5-15 ม. มียางขาว กิ่งอ่อนกลวง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กลับ กว้าง 4-8 ซม. ยาว 9-15 ซม. แผ่นใบทั้งสองด้านมีขนหยาบ ขอบใบจัก ผล แบบมะเดื่อ ออกตามลำต้นบนกิ่งเรียวยาวคล้ายแส้ รูปไข่กลีบกว้างถึงรูปผลแพร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8-3 ซม. ก้านยาว 1-2.5 ซม. เมื่อสุกสีเหลือง การใช้ประโยชน์ น้ำจากรากแก้หอบหืด แก้ไอ แก้เจ็บคอ ราก ต้มอาบแก้อัมพฤกษ์ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 67