อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563
นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โอกาสดีสำหรับนักลงทุน
พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.

นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โอกาสดีสำหรับนักลงทุน

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวที่จังหวัดอุดรธานีเป็นแห่งแรกเพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พระพุทธศาสนารุ่งเรือง บ้านเมืองสงบสุข
พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.

พระพุทธศาสนารุ่งเรือง บ้านเมืองสงบสุข

พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นโดยการตรัสรู้ความจริงอันถึงที่สุด (อริยสัจธรรม) ของพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพระปัญญาคุณและพระบริสุทธิคุณ เมื่อ 45 ปีก่อนพุทธศักราชซึ่งเป็นเวลา 2,608 ปีล่วงมาแล้ว ทรงมีพระมหากรุณาคุณเผยแผ่หลักธรรมคำสอนเป็นเวลา 45 พรรษา เพื่อให้สัตว์โลกพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิด (สังสารวัตร)

อย่าหลงกลคนพาล บ้านเมืองจะพังพินาศ
พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.

อย่าหลงกลคนพาล บ้านเมืองจะพังพินาศ

การตื่นตัวของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ดี เพราะเด็กและเยาวชนจะต้องทำหน้าที่รักษาชาติบ้านเมืองสืบต่อไปในอนาคต

ตื่นเถิดเด็ก-เยาวชน ปลดแอกตนพ้นการครอบงำ ตอนที่ 2
พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.

ตื่นเถิดเด็ก-เยาวชน ปลดแอกตนพ้นการครอบงำ ตอนที่ 2

เหตุดีนำไปสู่ผลดี เหตุชั่วนำไปสู่ผลชั่ว การกระทำดี (กุศลกรรม) นำไปสู่ผลของการกระทำดี (กุศลวิบาก) การกระทำชั่ว (อกุศลกรรม) นำไปสู่ผลของการกระทำชั่ว (อกุศลวิบาก) ผู้กระทำดีย่อมมีความเป็นปรกติสุขในชีวิตตามอัตภาพ​

ตื่นเถิดเด็ก-เยาวชน ปลดแอกตนพ้นการถูกครอบงำ
พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ตื่นเถิดเด็ก-เยาวชน ปลดแอกตนพ้นการถูกครอบงำ

ห้วงเวลาการมีชีวิตของคนๆหนึ่ง วัยเด็กและวัยเยาวชนเป็นช่วงของวัยที่สำคัญและล้ำค่ามากที่สุดในชีวิต เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ชีวิตจากสิ่งต่างๆรอบตัว

ความเชื่อง่าย จุดอ่อนของสังคมไทย
พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ความเชื่อง่าย จุดอ่อนของสังคมไทย

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในยุคสังคมดิจิทัลมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างล้วนเสพติดตกเป็นทาสสื่อสังคมออนไลน์กันแทบทั้งสิ้น จนถูกตราหน้าว่าเป็น “สังคมก้มหน้า”

จิตคิดชั่ว- จงใจใฝ่ชั่ว เหตุแห่งการกระทำชั่ว-วาจาชั่ว
พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

จิตคิดชั่ว- จงใจใฝ่ชั่ว เหตุแห่งการกระทำชั่ว-วาจาชั่ว

ชีวิตที่ได้เกิดมา​เป็นมนุษย์​ซึ่งเป็นสุคติภูมิในชาตินี้​เป็นผลของการกระทำความดี(กุศลวิบาก) ​ซึ่งได้กระทำความดี (กุศลกรรม)​ มาตั้งแต่อดีตชาติ ​เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับถูกทำลายลงจนแทบย่อยยับ​ ในขณะที่มลพิษทางดิน​ น้ำ​และอากาศ มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี

แนวคิดสุดโต่งกับการยุยงปลุกปั่นสัญญาณอันตราย
พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

แนวคิดสุดโต่งกับการยุยงปลุกปั่นสัญญาณอันตราย

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “สังคมรับไม่ได้ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ” ซึ่งดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจำนวน 1,216 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 ก.ย. – 3 ต.ค. 63

ตั้ง กมธ. วิสามัญรัฐสภา ศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ตั้ง กมธ. วิสามัญรัฐสภา ศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

จากการเลื่อนลงมติในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกทั้งด้วยความรอบคอบและถี่ถ้วนแล้ว หลังจากที่มีการอภิปรายในแง่มุมต่างๆอย่างกว้างขวางในที่ประชุมรัฐสภาระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย.63

เพราะความไม่รู้จึงตกเป็นทาส..
พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.

เพราะความไม่รู้จึงตกเป็นทาส..

ความไม่รู้เป็นรากเหง้าของปัญหานานาประการ การแสดงออกทางกายและวาจาของผู้ที่มีความเห็นผิดจึงเป็นโทษแก่ตนเองและผู้อื่น หากกระทำผิดมีผลกระทบต่อผู้อื่นซึ่งอยู่ในวงจำกัดก็พอทำเนา​ แต่ถ้าหากกระทำผิดต่อสังคมในวงกว้างนับเป็นเรื่องอันตรายร้ายแรง