อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

พระมหากรุณาธิคุณ 'อุ่นไอรัก คลายความหนาว'

สัปดาห์นี้พาไปเที่ยวงานย้อนยุค นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงร.10 ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” มาเป็นเวลาต่อเนื่อง พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” โดยกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-11 มี.ค.61 ณ ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านจิตอาสา 904 ร้านภูฟ้า และร้านมูลนิธิต่างๆ ร้านอาหารและร้านค้าในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ในรูปแบบสืบสานชุมชนและวิถีไทยต่อมาพระองค์ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เป็นครั้งที่ 2 โดยใช้ชื่อว่า “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค.61-19 ม.ค.62 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจในศิลปะไทยอันวิจิตรและวัฒนธรรมไทยอันงดงาม ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญเห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเอกลักษณ์ของชาติที่มีความโดดเด่น

การจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบบรรยากาศย้อนยุค ภายใต้ความร่มรื่นของต้นไม้นานาพรรณ และความฉ่ำเย็นแห่งสายน้ำ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บริเวณลานพระราชวังดุสิต ประกอบด้วยนิทรรศการประวัติศาสตร์ ที่ให้ความรู้ แสดงความผูกพัน ความรัก ความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงสมัยรัชกาลปัจจุบัน ประวัติความเป็นมาของลำน้ำ คูคลองสายต่างๆ วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามแห่งสายน้ำ อาทิ ขบวนเรือพระราชพิธี งานประดิษฐ์ไทยและอาหารชาววัง ฯลฯ ส่วนที่ 2 บริเวณสนามเสือป่า ประกอบด้วย สินค้าจากร้านจิตอาสา 904 ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้าตลาดบก ตลาดน้ำ ตลาดเดินชิมริมทาง ฯลฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.61 เวลา 15.30 น. ณ ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ทรงจักรยานนำขบวนจักรยานของพสกนิกรที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานBike อุ่นไอรัก” ไปยังสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ รวมระยะทางไป-กลับ 39 กม. ตลอดระยะทางที่ทรงจักรยานผ่านถนสายต่างๆ มีประชาชนมาเฝ้ารอรับเสด็จชื่นชมพระบารมีและเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้องคลองลัดโพธิ์เป็นพื้นที่สำคัญ เพราะเป็นโครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้ปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ บริเวณคุ้งน้ำช่วงที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ ต.บางกระเจ้า จากเดิมที่มีสภาพตื้นเขิน มีความกว้างเพียง 10-15 เมตร ให้สามารถรับปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นทางลัดของน้ำไหลลงสู่ทะเลได้สะดวก รวดเร็วขึ้น โดยช่วยลดระยะทางการไหลของแม่น้ำเจ้าพระยาจาก 18 กม. ให้เหลือเพียง 600 เมตร รวมทั้งลดเวลาการเดินทางของน้ำจาก 5 ชม. ให้เหลือเพียง 10 นาทีเท่านั้น ทำให้ช่วยลดผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจากสภาวะน้ำเหนือไหลหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรในทุกด้าน ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์

และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” มาเป็นเวลาต่อเนื่อง พสกนิกรได้รับความสุขในช่วงฤดูหนาวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีพระมหากษัตริย์ในบรมราชจักรีวงศ์ ทุกพระองค์ทรงมีพระเมตตาปกครองแผ่นดินโดยธรรม.
...............................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    95%
  • ไม่เห็นด้วย
    5%

บอกต่อ : 311