อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สคช.-PIM ยกระดับผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี

สคช. สานพลัง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สานฝัน ยกระดับผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี นำร่องมอบใบประกาศฯให้ผู้ผ่านการประเมินฯ กว่าร้อยราย พร้อมเติมทุนจากออมสิน และ SME D Bank ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.  ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ยกระดับผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ผ่านกิจกรรม การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ผ่านการประเมินฯ  ต่อยอดสู่แหล่งทุน สนับสนุนการขอสินเชื่อโดย ออมสิน, SME D Bank สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า มีความมั่นคงในอาชีพ  มีรายได้ยั่งยืน โดยมีการประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ ผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี หรือ Street Food จำนวนมากกว่าร้อยราย  เพิ่มรายได้  ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยมั่นคง สังคมดีมีคุณภาพ
 


พิธีการมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาการให้บริการอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี คุณวุฒิชั้น 1 และ 2 ได้จัดขึ้น  ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบใบประกาศฯ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับใบประกาศฯภายในงานยังมีการเติมเต็มสาระอันเป็นประโยชน์ให้กับคนในกลุ่มอาชีพ อาทิ การบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของธุรกิจ Food Truck ในปัจจุบัน โดย นายชนินทร์ วัฒนพฤกษา ประธาน Food Truck Club Thailand การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บุกธุรกิจอาหารด้วยกิจการฟู้ดทรัค” เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริหารจาก สคช. และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้เดินเยี่ยมชมรถฟู้ดทรัค ซึ่งเป็นต้นแบบที่ผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพฯ อีกด้วยการได้รับใบประกาศฯของกลุ่มผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถีครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  ให้เป็น ที่ยอมรับ น่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และสามารถขอสินเชื่อทางสถาบันการเงินที่มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับทาง สคช. ทั้งทางธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D BANK)  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถีทั้งหมดต่างพอใจที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ เพราะช่วยการันตีคุณภาพเป็น “ร้านมืออาชีพ” สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค นำไปสู่การสร้างโอกาสดีๆ ในการประกอบอาชีพต่อไป

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20