อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สปส. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จ.สมุทรสาคร

ประกันสังคม รุกจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้ประกันตน ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ณ บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 14  มี.ค. 62 ที่ผ่านมา ว่ากระทรวงแรงงานตระหนักถึงความสำคัญการมีสุขภาพที่ดีของคนทำงาน ในสถานประกอบการ โดยมีการสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยดูแลกลุ่มผู้ประกันตนให้มีสุขภาพดี และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริการส่งเสริมสุขภาพที่มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อจัดการโรคเรื้อรัง กระตุ้นให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพ และสนใจสภาวะสุขภาพมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนมากซึ่งการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครนั้น มีหน่วยงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม โดยมีโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลมหาชัย 2 โรงพยาบาลมหาชัย 3 โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อยโดยภายในงานจัดให้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจวัดสายตา/การได้ยิน ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางพร้อมให้คำแนะนำนอกจากนี้ยังจัดให้มีนิทรรศการด้านสิทธิประโยชน์ ด้านสุขอนามัย สุขภาพ กายใจ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงานจำนวน 1,500 คนอย่างไรก็ดี กระทรวงแรงงานมีความตั้งใจที่จะดูแลแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองมีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน การเข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคมและนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในชีวิตต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29