อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์อปพร.เขต6ขอนแก่น มอบโล่ให้อพปร.ดีเด่น

ศูนย์อปพร.เขต 6 ขอนแก่น มอบโล่ อพปร.ดีเด่น สร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน เสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 00.24 น.


ที่หอประชุมเทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น  นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์ อปพร.  เขต 6 ประจำปี พ.ศ. 2562  โดยมี  นายทแกล้ว นุศรีวอ ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น นายฉัตรณรงค์  ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหน้า ปภ.เขต 6 ขอนแก่น  พ.ต.ท.คูณทัต  วีระศักดิกุล หัวหน้า ปภ.ขอนแก่น สาขาพล นายวิชิต สุทธโส หน.ปภ.ขอนแก่น สาขาชุมแพ  และ เจ้าหน้าที่ อปพร.จาก 4 จังหวัด ในเขต  ประกอบไปด้วย   จ. ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม  และ จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 320 คน เข้าร่วมพิธี นายทแกล้ว นุศรีวอ  ผอ. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6  กล่าวว่า เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ในเขตที่ปฏิบัติหน้าที่มีผลงานดีเด่น ทางศูนย์จึงได้มอบโล่ประกาศ เกียรติคุณให้กับศูนย์  ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ศูนย์ อปพร.ที่ได้รับรางวัลประกอบไปด้วย ศูนย์ อปพร.อบต.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ศูนย์ อบต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ และศูนย์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ทั้งนี้ ได้มีการประชุมบรรยายหัวข้อความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวกิจการ อปพร. แผนกลยุทธการพัฒนางานกิจกรรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 2560-2564 ) เพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ อปพร. ทั้ง 4 จังหวัด พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานกิจการ อปพร. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป.

--------------------------------------------

ศิริชัย  วนาทรัพย์ดำรง ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ ออนไลน์ จ.ขอนแก่น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%