อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

กอ.รมน.ร่วม ทสภ.ประชุมความปลอดภัย

กอ.รมน.ศูนย์ประสานการปฎิบัติการที่3 ร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและหน่วยงานที่ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยที่สนามบินสุวรรณภูมิร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เท่าทันด้านความปลอดภัย เสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 00.38 น.


ที่ห้องประชุม AOB 5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ พล.ท. อรรถพร เป้าประจักษ์  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 นำคณะข้าราชการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นายกิตติพงศ์  กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) นายปฐม  ธรรมธรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และนายสมชาย คำบำรุง ผู้อำนวยการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้การต้อนรับ และร่วมประชุม
           


อย่างไรก็ตาม การเยี่ยมชมกิจการ ทสภ. ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์ของ ทสภ. โดยคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวทางมาตรการการป้องกัน การแก้ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติแบบบูรณาการให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันด้วย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานใน ทสภ. ได้แก่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 สำนักงานศุลกากร และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมประชุมตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกอ.รมน.ด้วย
                                   
---------------------------------------------

วุฒณ์ จิตตะคาม  ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สมุทรปราการ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%