อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนบ้านหัววัง จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ้านหัววัง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเด็กปฐมวัย"สายใยผูกพันร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัยบ้านหัววัง" เสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 00.41 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหัววัง ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง จัดกิจกรรมตามโครงการค่ายวิชาการเด็กปฐมวัย"สายใยผูกพันร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัยบ้านหัววัง" เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 2 อนุบาล 3 และเด็กเล็กจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยบ้านหัววัง โดยมี น.ส.ปราณีย์ เอกมอญ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหัววัง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันน.ส.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหัววัง กล่าวว่า จัดกิจกรรมตามโครงการค่ายวิชาการเด็กปฐมวัย"สายใยผูกพันร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัยบ้านหัววัง" ประกอบด้วย 7 กิจกรรม คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหัววัง กิจกรรมระบายสี กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน กิจกรรมแซนวิส กิจกรรม abdicator จากพืช กิจกรรมสีเต้นระบำ และกิจกรรมเคลื่อนไหว เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับลูกๆ

ทั้งนี้โรงเรียนบ้านหัววัง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ตลอดจนคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยบ้านหัววัง คณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง และขอขอบคุณ น.ส.ปราณีย์ เอกมอญ ศน.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

------------------------------------

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%