อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

"ต้อหิน"ภัยเงียบทำตาบอด "เด็กเล็ก"ยังเสี่ยง

“โรคต้อหิน” มักพบในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันพบว่าแม้แต่ “เด็กเล็ก ๆ มีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อหิน” ได้เช่นกัน เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.


“โรคต้อหิน” ถือเป็นภัยเงียบที่หากปล่อยไว้จนอาการลุกลามกระทั่งมองไม่เห็นแล้ว จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นโรคที่มักพบในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันพบว่าแม้แต่ “เด็กเล็ก ๆ มีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อหิน” ได้เช่นกัน พ่อ แม่ผู้ปกครอง อย่าได้ชะล่าใจ

ทั้งนี้ พญ.สายจินต์ อิสีประดิฐ ผอ.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ระบุว่า “ต้อหิน” เป็นโรคที่สัมพันธ์กับความดันในลูกตาสูงขึ้น จนประสาทตาซึ่งเป็นตัวนำการมองเห็นไปสู่สมองถูกทำลาย ทำให้สูญเสียลานสายตา

ในระยะเริ่มต้นจะไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ แต่เมื่อโรคลุกลามมากขึ้น การมองเห็นจะเริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อย บางคนอาจไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง คือการมองจะยังคงเห็นวัตถุข้างหน้าได้ชัดเจนดี แต่จะเริ่มมองวัตถุรอบ ๆ ไม่เห็น ลานสายตาแคบลงเหมือนมองผ่านกล้องส่องทางไกลอยู่ตลอดเวลา และจะแคบลงเรื่อย ๆ จนสูญเสียการมองเห็นในที่สุด“ต้อหิน” สามารถพบได้ตั้งแต่แรกเกิด เนื่องจากพัฒนาการที่ผิดปกติตั้งแต่ในครรภ์ สังเกตได้จากทารกมีอาการ น้ำตาไหลไม่สู้แสง ตาดำโต เป็นฝ้าขาว หรืออาจมีตาดำเล็กกว่าปกติ และต้อหินที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเกี่ยวกับดวงตา เช่น เด็กที่เป็นภูมิแพ้ มีอาการตาแดงมาก คันตา การที่ผู้ปกครองซื้อยาหยอดตาใช้เองโดยไม่ปรึกษาจักษุแพทย์และใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจทำให้ความดันตาสูงขึ้น ขั้วประสาทตาถูกทำลายจนสูญเสียการมองเห็นในที่สุด

นอกจากนี้ เด็กที่มีปานแดง ปานดำบนใบหน้า หากมีขนาดใหญ่และมีพื้นที่พาดผ่านดวงตา จัดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากเด็กที่มีปานแดง เส้นเลือดบนใบหน้าเกิดความผิดปกติมีเนื้องอกมาอุดตันทำให้น้ำหล่อเลี้ยงในดวงตาไม่สามารถระบายออกได้ ความดันในลูกตาจึงสูงขึ้น

ส่วนปานดำเกิดจากมีเม็ดสีดำเข้ามาอยู่ที่ผิวหนัง อุดตันท่อระบายน้ำในตา จึงทำให้ความดันในลูกตาสูงขึ้น ทั้งนี้ เด็กที่เป็นปานดำพบว่าอาจเป็นต้อหินเมื่อเป็นผู้ใหญ่ แต่เด็กที่เป็นปานแดงอาจเป็นต้อหินได้ตั้งแต่ยังเล็ก

อย่างไรก็ตามหากพบว่าเด็กมีความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา เช่น ไม่มอง ไม่จับวัตถุสิ่งของ เหมือนมองไม่เห็น ควรพาไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติ สำหรับวิธีการรักษาโรคต้อหินในเด็กอาจรักษาด้วยยา
หรือผ่าตัด โดยจักษุแพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสม.
..........................
อภิวรรณ เสาเวียง


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38