อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

นอภ.ศรีรัตนะผุดสร้างแลนด์มาร์ค ส่งเสริมการท่องเที่ยว

นอภ.ศรีรัตนะ ผุดสร้างแลนด์มาร์คจุดเช็คอินใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรม พุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.23 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดสำโรงระวี ต.ศรีรัตนะ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอศรีรัตนะ เจ้าอาวาสวัดเกียรติแก้วสามัคคี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอศรีรัตนะ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายชรินทร์วัชร์ มรรคสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตนะ นายสุรพล ตั้งคณสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมคมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชนชาวอำเภอศรีรัตนะ ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาสพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม “ทำบุญตักบาตร สวมผ้าไทย นุ่งซิ่น ตามวิถีท้องถิ่น”นายอนุสรณ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน นอกจากกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้ว ยังมีการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย นุ่งซิ่น เพื่อความสวยงาม ตามวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังมีการนำสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารพื้นบ้านในท้องถิ่นมาจำหน่ายในราคาถูก ในรูปแบบตลาดนัดโบราณ ทั้งนี้สิ่งของข้าวสารอาหารแห้งที่ประชาชนได้นำมาใส่บาตรยังได้นำไปถวายพระในวัดที่อยู่ใกล้เคียง พร้อมกับมอบให้กับสถานศึกษาในเขตบริการ รวมทั้งมอบให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ในชุมชน และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน/ท้องถิ่นในเขตอำเภอศรีรัตนะ อีกด้วยทั้งนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในทุกวันเสาร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 4 ของทุกเดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม วัด สถานศึกษา มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยการใช้กิจกรรมตามหลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน/ส่วนราชการ) มาเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดสังคมคุณธรรมที่ยั่งยืน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม สร้างแลนด์มาร์คให้เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ให้กับอำเภอศรีรัตนะ ต่อไป.
 
พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ศรีสะเกษ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 62