อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

ระดมทุนการศึกษา13ล้าน เตรียมมอบนศ.เขียนบทความ

โครงการ "รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา ม.ขอนแก่น" ยอดเงินมากกว่า 13 ล้านบาท เตรียมมอบให้ นศ.เขียนบทความเรื่อง “ เราจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและพ่อหลวงได้อย่างไร" เพื่อชิงทุนระยะเวลา 4 ปี 5 ปี และ 6 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาของแต่ละคณะ พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.24 น.


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 พ.ค. ที่ห้องประชุมโรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ ในฐานะประธานโครงการ “รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ได้จัดกิจกรรมในโครงการ "รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น" วัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อระดมทุนจากเพื่อนๆ พันธมิตร องค์กรผู้ใจบุญ สนับสนุนทุนเพื่อมอบให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "อยู่ดีมีสุขด้วยหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนทุนการศึกษานายชาติชาย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีเป็นจำนวน ประมาณ 8,600 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่าร้อยละ 80 แต่ละปีจะมีนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา กว่า 4,000 คน หลายครอบครัวประสบปัญหา หรือ เดือดร้อนทางการเงิน แต่มีความสามารถในการศึกษา มีผลการเรียนดี ผ่านการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดังนั้นเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี ทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัด โครงการ “รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ขึ้นอีกหนึ่งโครงการ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเขียนบทความเรื่อง “เราจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและพ่อหลวงได้อย่างไร""ทุนรวมพลคนใจบุญฯ ได้ระดมทุนจากเพื่อนๆ พันธมิตร องค์กรผู้ใจบุญ สนับสนุนทุนเพื่อมอบให้นักศึกษา ม.ขอนแก่น ปีนี้เป็นปีแรกได้จำนวน 23 องค์กร รวม 347 ทุน เป็นทุนละ 10,000 บาท ระยะเวลา 4 ปี 5 ปี และ 6 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาของแต่ละคณะ (ปีการศึกษา 2561-2564) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,866,000 บาท ดังนั้นเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี ทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดโครงการรวมพลคนใจบุญฯ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเขียนบทความเรื่อง "เราจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและพ่อหลวงได้อย่างไร" นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%