อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

มช.คว้ารองแชมป์โครงงานความยั่งยืนนิสิตนักศึกษา

ทีม นศ.มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "Step forward for sustainable and green university" โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2562 อาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.09 น.


เมื่อวันที่ 4 พ.ค. นางอัจฉรา ศรีพลากิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เครือข่ายมหาวิทยาลัยความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ได้จัดการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แทนเครือข่ายในการนำเสนอผลงานโครงงานนิสิตนักศึกษา(Student Project) ต่อที่ประชุมเครือข่าย Asian Sustainable Campus Network(ASCN) ภายใต้หัวข้อ "What is Green University" มีสถาบันเครือข่ายฯ จำนวน 15 สถาบัน ส่งโครงงานเข้าร่วมการประกวด จำนวน 17 โครงงาน ซึ่งมีการพิจารณารอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 62 และตัดสินการประกวดเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 62 ณ ห้องประชุมกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำทีมนักศึกษาและคณะที่ปรึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน โดยผลการแข่งขัน นางสาวปณาลี พรพลวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ นายธนกร กิตติสารวัณโณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และ นางสาวอภิสรา แซ่ลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมการประกวด โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2562 (Step forward for sustainable and green university) ในชื่อโครงการ "ทิ้งขยะ แต่ไม่ทิ้งภาระ" โดยมี คณะทำงานพิจารณาโครงงานนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมประกวด โครงงานนิสิตนักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยความยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 เป็นที่ปรึกษา ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%