อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

มทบ.15 จัดกิจกรรมจงรักภักดีต่อในหลวง ร.10

มทบ.15 พร้อมด้วยประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเอง พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนและแปรอักษร เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวง ร.10 จันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.09 น.

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 6 พ.ค.พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผบ.มทบ.15 มอบหมายให้ พ.อ.วินัย อภัยกุลชร รอง เสธ.มทบ.15 ร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักในการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น จ.เพชรบุรี จำนวน 1,000คน กล่าวคำปฏิญาณตนและแปรอักษร เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 68