อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

ศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก "กำลังถูกท้าทาย"

สัปดาห์นี้พาไปดูปัญหาและความท้าทาย ความเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกของประเทศไทย ทำไมคณะสงฆ์ รัฐบาล ไม่จัดงาน “วิสาขบูชาโลก”  รวมเป็นศูนย์เดียวที่พุทธมณฑล พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น.


ตั้งแต่ย้ายสถานที่จัดงาน “วิสาขบูชา” จากท้องสนามหลวงไปยัง “ลานคนเมือง” หน้าศาลากลางกรุงเทพฯ หลังเก่า ผมไม่เคยเข้าไปเลย เพราะส่วนใหญ่จะร่วมงานประชุมที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติทุกปีมากกว่า ซึ่งปีนี้เช่นกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค. 62 นี้
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ไป เหตุผลที่ไปเพราะ พลเอกธงชัย เกื้อสกุล ประธานจัดงานฯ เชิญให้ไปรับของที่ระลึก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
เมื่อไปถึงสภาพที่เห็น “ความยิ่งใหญ่ศาสนาพุทธในประเทศไทยที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ความเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของไทย” หายไปจากความ “ภูมิใจแทบหมดสิ้น” สภาพอาคารรองรับแออัด พระ โยมเดินเบียดเสียดแทบจะชนกัน ห้องน้ำมี 2 -3 ห้องน้ำ พระสงฆ์ไม่มีที่นั่ง การรองรับน้ำดื่ม โรงทาน เต็นท์ตั้งโต๊ะหมู่บูชา เต็นท์เสวนาให้ความรู้เรื่องธรรมะ การเผยแผ่เต็นท์องค์มูลนิธิของชาวพุทธที่เราเคยเห็นสมัยเป็นสามเณรสมัยเป็นพระภิกษุหายไปหมดสิ้น ลานคนเมืองมีเต็นท์ใหญ่ ๆ อยู่  2 หลัง เป็นของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยหลังหนึ่ง และของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อีกหลังหนึ่ง ตรงกลางเป็นลานตั้งมณฑปพระบรมสาริกธาตุ ข้าง ๆ เต็นท์มหามกุฏเป็นที่รับบริจาคกวนข้าวทิพย์ของเจ้าคุณเสวย ด้านข้างเต็นท์ศูนย์ส่งเสริมเป็นเต้นท์ของคณะสงฆ์มหายานเล็ก ๆ  มีรถสุขาเครื่อนที่ของกรมโยธา 1 คัน
 


ผมเชื่อและคิดว่าชาวพุทธไทยส่วนใหญ่ก็เชื่อว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เพราะทั่วโลกยอมรับว่า รัฐบาลไทย มหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ไทยและประชาชนชาวไทย เป็นผู้ฝักใฝ่ เป็นผู้สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนามาตลอด ยิ่งพระมหากษัตริย์ไทยอันเป็นประมุขของชาติ พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานว่าจะทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก
 
การจัดงานวันวิสาขบูชา ณ ลานคนเมือง หากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่เสด็จฯ มาเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลเสาเสมาธรรมจักร การจัดงานวิสาขบูชา ณ จุดนี้ไม่มีความยิ่งใหญ่และสมเกียรติแก่พระพุทธศาสนา ต่อคณะสงฆ์ไทย ต่อปะเทศไทยอะไรเลย งานนี้โชคดีว่า มีการมอบรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จึงมีผู้เดินเดินทางมาจากต่างจังหวัดกันเยอะพอสมควร วันธรรมดาคงไร้ผู้คนเดินทางมาร่วมงานสังเกตภายในงานว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบ้านเมือง หรือคณะสงฆ์ ไม่ค่อยให้ความสำคัญในงานครั้งนี้ ฝ่ายคณะสงฆ์เห็นแต่ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคมรูปเดียวมาร่วมงาน ซึ่งท่านก็มารับมอบเสาเสนาธรรมจักรด้วย  ฝ่ายฆราวาสนอกจาก พลเอกธงชัย เกื้อสกุล ที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธเจ้า เป็นแม่งานทำมาจนอายุเกือบ 80 ปีแล้ว ก็เห็นมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมาร่วม ส่วนท่าน อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ากทม. เห็นเฉพาะตอนที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
 
ผมได้ยินมีการพูดคุยกันแว่ว ๆ ว่า การจัดงานวิสาขบูชาประเทศไทย ปัจจุบันมีปืนเกลียว คือ คณะสงฆ์และภาครัฐเอง ก็ยังแบ่งแยกการจัด คือ คิดว่างานวิสาขบูชา ณ ลานคนเมือง เป็นงานของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายจัด การประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ฝ่ายมหานิกายจัด หน่วยงานรัฐระหว่างกรมการศาสนาและสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ คนก็บอกว่าว่าแตกแยกและแบ่งการจัด งานวิสาขบูชา ที่ลานคนเมือง เป็นเรื่องของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ส่วนจัดงานวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล  เป็นเรื่องของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี หากเป็นจริงดังที่ผมได้ยินมา จบเห่ ความเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกของประเทศไทย
 
อยากถาม รัฐบาล คณะสงฆ์ ว่า ที่มีโครงการปฏิรูปผลักดันพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกเพื่ออะไร เพื่อเงิน เพื่อให้มีงาน หรือเพื่อนัยอื่น ทำไมคณะสงฆ์ รัฐบาล ไม่จัดงานวิสาขบูชาโลก รวมเป็นศูนย์เดียวที่พุทธมณฑล ความจริงเรื่องนี้นายกรัฐมนตรี รัฐบาล มหาเถรสมาคม ต้องใส่ใจให้มาก ความมีอคติ ความมีมานะทิฏฐิอะไรก็ตามแต่ที่มีอยู่ในใจระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชอบหรือไม่ชอบ หรือแม้กระทั้งเรื่องนิกาย พวกท่านต้องจำใส่ไว้ในกระหม่อมเถิดว่า “ความมั่นคงของชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์” ต้องมาก่อนสิ่งใด.
.................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

บอกต่อ : 412