อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

กองทัพเรือถวายราชสักการะ องค์พระบิดาทหารเรือไทย

กองทัพเรือ วางพวงมาลายิงสลุด 19 นัด ถวายราชสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 20.34 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สวนกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และยิงสลุด 19 นัด ถวายราชสักการะต่อพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) หรือองค์พระบิดาทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร หรือวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 96 โดยมี พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ทรงเป็นรากฐานให้กองทัพเรือไทย

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันอาภากร เนื่องจากวันนี้เมื่อปี พุทธศักราช 2466 เป็นวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงพัฒนากิจการทหารเรือ วางรากฐานให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าจนเป็นที่ประจักษ์ อาทิ การจัดตั้งฐานทัพเรือ โรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือไทย จนขนานพระนามพระองค์ท่านเป็น "พระบิดาแห่งราชนาวีไทย" ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เป็นต้นมาตราบเท่าทุกวันนี้

นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังได้ทรงศึกษาตำราหมอยาไทยอย่างจริงจัง จนมีความรู้แตกฉาน ทรงเป็นหมอยาไทย รับรักษาประชาชนทั่วไป ด้วยน้ำพระทัยที่โอบอ้อมอารี จนได้รับพระสมัญญาว่า 'หมอพร' แห่งราชนาวีไทย อีกด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%