อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

ขรก.ไทยสานสัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย ในเดือนรอมฎอน

เทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา จัดกิจกรรมละศิลอด สานสัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย ในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.37 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่มัสยิดอัลยามีอุลอัฮมาดี (มัสยิดกลางอำเภอเบตง) จ.ยะลา นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรมละศีลอด สานสัมพันธ์รอมฎอน ไทย – มาเลเซีย  ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประชาชน ผู้นำศาสนา และส่วนราชการของทั้ง 2 ประเทศ  โดยมี พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นายโร สลัน บิน ดาโตะ เซอรี เมอ อาหะหมัด รัสซือดี ผู้แทนสุลต่านรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย  นายอิสมาแอ หะยีมะนุส คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาเบตง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ของทั้ง 2 ประเทศ  ผู้นำศาสนา รวมไปถึงพี่น้องไทยมุสลิม ไทยพุทธ ไทยจีน ในพื้นที่ กว่า 500 คน ร่วมละศีลอดในครั้งนี้  พร้อมมอบของที่ระลึก และปัจจัยใช้ในการละศีลอด ให้กับผู้มาร่วมงาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการละศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้อีกด้วยนายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า เทศบาลเมืองเบตงได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจ ตามหลักศาสนาอิสลามที่กำหนดให้พี่น้องมุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฏอน จึงได้จัดกิจกรรมละศีลอดขึ้น เพื่อส่งเสริมพี่น้องมุสลิม ได้นำหลักปฏิบัติการถือศีลอดเข้าสู่วิถีชีวิตในช่วงเดือนรอมฎอน และสร้างความสมานฉันท์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน กับหน่วยงานราชการ ของทั้ง 2 ประเทศ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในทุกระดับชั้นของข้าราชการทั้ง 2 ประเทศ และการประสานข้อราชการและเรื่องอื่นๆ สำหรับบรรยากาศภายในงาน ได้อัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอ่าน การบรรยายธรรม เรื่องการละศิลอดในเดือนรอมฎอน การการกล่าวดูอาร์ละศีลอด การละศีลอด และการละหมาดมัฆริบโดยพร้อมเพรียงร่วมกันเจษฎา สิริโยทัย ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์  อ.เบตง จ.ยะลา 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%