อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินและอยู่อาศัย

จังหวัดจันทบุรีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินและอยู่อาศัย ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล แก่ชาวบ้านตำบลปัถวี อ.มะขาม รวม 99 ราย 102 แปลง พุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 00.03 น.


ที่ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 12 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำกินและอยู่อาศัย โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการจัดที่ดินให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะแปลงรวมตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  หรือ คทช.พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปัถวี รวมจำนวน 99 ราย 102 เล่ม เนื้อที่ประมาณ 945 ไร่ ซึ่งผู้ได้รับสิทธิเป็นราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 1 / 2 / 3 / 4 / 9 /10 และ หมู่ที่ 12 ต.ปัถวี อ.มะขาม และดีใจอย่างยิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ช่วยเหลือจนมีเอกสารในการถือครองที่ดินทำกินและอยู่อาศัย แก้ปัญหาความเดือดร้อนถึงแม้จะขายสิทธิ เปลี่ยนมือไม่ได้แต่ก็ทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขอบเขตของที่ดินทำกินอย่างชัดเจน และยืนยันว่าจะดูแลรักษาผืนดิน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการทำกินบนที่ดินที่ได้รับสิทธิ โดยพิธี มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินและอยู่อาศัยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินและอยู่อาศัย.------------------

รัตนธร เขาหนองบัว ข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ จ.จันทบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%