อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ระยองเดินหน้าลดอุบัติเหตุทางถนน 

นายธีรวัฒน์ สุดสุข  รองผู้ว่าฯ ระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง พุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 22.02 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ถนนตรอกยายชา ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วในการถอดบทเรียนผลการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2562 (แนวทางการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ  2562 ฉบับที่ 1-7)
     
เรื่องที่ดำเนินการไปแล้วและต้องติดตาม 1)ไม่ให้รถบรรทุกจอดไหล่ทาง 2)ไม่ให้รถบรรทุกสิ่งขวา 3) ด่านชุมชน 4)Quick win...5) การขยับจุดตรวจุดบริการในช่วงเทศกาล 6)การสร้างหมู่บ้านเข้มแข็งสวมหมวกตลอดปี 7)การตรวจจับความเร็ว และ 8)การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ มีการแจ้งถึงสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2562 และรายงานข้อมูลประเมินผล จากนั้นพิจารณาวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่เกิดซ้ำๆ และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้กฏหมายเป็นการต่อไป

โนชญ์ ชาญด้วยกิจ
หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคตะวันออก

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%