อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

PEA ลงนามความร่วมมือโครงการ Peer to Peer

PEA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่องการจัดทำระบบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้า (Peer to Peer) อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 21.30 น.


วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และนายผจญ ศรีบุญเรือน กรรมการบริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่องการจัดทำระบบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้า (Peer to Peer)ผ่านการให้บริการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access)ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมคณะกรรม กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17