อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

TMB Analytics รับรางวัล Best Innovation Centre

TMB Analytics รับรางวัล Best Innovation Centre by Financial Institution ในงาน THE ASIAN BANKER THAILAND AWARDS 2019 อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น.

นายนริศ  สถาผลเดชา  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี อนาลิติกส์ (TMB Analytics) รับรางวัล Best Innovation Centre by Financial Institution ในงานมอบรางวัล The Asian Banker Thailand Awards 2019 จากผลงานการนำเทคโนโลยีเอไอ (Artificial Intelligence) มาประมวลผลข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ดี (Customer Experience) ให้กับลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ ในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การปล่อยสินเชื่อ Information-based Digital Lending, การประเมินราคาบ้านโดยใช้ A.I., CATxOculus ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการหาคู่ค้าทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เป็นต้น นับเป็นความสำเร็จที่แสดงถึงความเป็นผู้นำด้านการใช้เทคโนโลยีในการตอบโจทย์ (Technology-Driven Solution) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38