อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

AWEN เร่งพัฒนาธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

AWEN มั่นใจธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมมาแรง! เร่งต่อยอดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่ออาเซียน เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.

คุณหญิงณัฐิกา  วัธนเวคิน   อังอุบลกุล  ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล AWEN กล่าวว่า การใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกองค์กรควรให้ความใส่ใจ ดังนั้น ในที่ประชุม AWEN สากลจึงได้หยิบยกประเด็นธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น 1 ใน 7 ประเด็นสำคัญของแผนการทำงาน AWEN ปี 2018-2020  อันได้แก่  การพัฒนาผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสู่ผู้นำระดับโลก การให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน   การหาโมเดลพัฒนาแรงงานที่มีทักษะเพื่ออนาคต  การสร้างฐานข้อมูลเพื่อผู้ประกอบการสตรีอาเซียน   การสร้างตลาดผ่านเครื่องมือดิจิทัล   การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาธุรกิจ  และการคำนึงถึงปัญหาการแปรปรวนทางสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาการวางแผนทางธุรกิจมาให้ผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาคอาเซียนได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ นำมาพัฒนาในธุรกิจและกิจกรรมการค้า ซึ่งพบว่าหลายประเทศในอาเซียน ได้หันมาให้ความสำคัญกับธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น และหันมาพูดคุยในประเด็นนี้อย่างจริงจังดร.สมจิณณ์ พิลึก
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานครั้งนี้ได้กล่าวว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้เดินหน้าในเรื่อง Eco Industrial Town หรือ  “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” มาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสร้างการเติบโตของประเทศไทยในยุค 4.0 ให้มีดุลยภาพและยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำหลักการ Circular Economy มาใช้เพื่อให้เกิดการผลิต โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี องค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อลดของเสีย หรือผลกระทบใดที่มีต่อระบบนิเวศ เน้นการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่ามากที่สุด สิ้นเปลืองทรัพยากรให้น้อยที่สุด ซึ่งทาง กนอ. ได้มีการประเมินผลเพื่อให้การรับรองนิคมฯ ต่างๆ พัฒนาอยู่ในระดับ Eco Champion ใน 5 มิติ 22 ด้าน ซึ่งเป้าหมายของโครงการดังกล่าวจะทำให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุข และยั่งยืน
 


ทั้งนี้ ยังมีโชว์เคสผู้ประกอบไทยที่นำนวัตกรรมมาต่อยอดของเหลือจากการผลิตจนเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยลดของเสีย ไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์ ยูเอ็นซี อาหารเสริมประเภทแคลเซียม ที่นำก้างปลา ที่เหลือจากการผลิตลูกชิ้นปลามาพัฒนาจนได้รับรางวัลธุรกิจที่นำของเหลือใช้มาสร้างผลิตภัณฑ์แคลเซี่ยมที่ดีที่สุดในโลก (Business No Waste Model) และ พาเนล พลัส ผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ จากบริษัทในเครือมิตรผล ที่นำเอาชานอ้อยที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำตาล และไม้ยางพาราที่ไม่สามารถให้น้ำยางได้มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด รวมถึงธุรกิจสตาร์ทอัพน้องใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อย่าง Zero Moment Refillery ที่นำไอเดียธุรกิจรักษ์โลก โดยลด
 
การสร้างขยะจากบรรจุภัณฑ์และของเหลือใช้ ด้วยการให้ลูกค้านำภาชนะ/บรรจุภัณฑ์มาเติมเองได้ในปริมาณที่ต้องการ ตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน สบู่ แชมพู หรือแม้แต่ เครื่องปรุง ของแห้ง ซอส น้ำมัน เส้นพาสต้า ชา กาแฟ เป็นต้น
นับว่าเป็นธุรกิจที่สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และสร้างจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอีกด้วย และต่อไปธุรกิจที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมจะไม่ใช่แค่นโยบายที่สวยหรู แต่เป็นการสร้างความยั่งยืนให้บริษัทและธุรกิจให้ดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงในระยะยาว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41