อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

'ประจวบ'ห่วงใยสุขภาพครู-นร. จัดเต้นแอโรบิค

เมืองประจวบห่วงใยสุขภาพครู-นักเรียน จัดเต้นแอโรบิค Sport For all 4.0 กีฬาเพื่อมวลชน ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 01.30 น.


ที่ โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางกณิศนันท์ ดีดวง ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ( Sport For all 4.0 ) โดยมี น.ส.โสภิดา รอดไป เจ้าหน้าที่พลศึกษา ( จพล. )อำเภอเมืองประจวบฯ ศูนย์กีฬาและนันทนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมี  ครู  นักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว เจ้าหน้าที่ สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ( ทกจ.) รวม 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กรมพลศึกษา และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ( Sport For all 4.0 ) จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมืองประจวบฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว โดยอีกทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้มีนโยบายส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคคล ในหน่วยงาน นักเรียน ได้ออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีลดความเครียด เพิ่มพลัง ในการเรียนและทำงาน สร้างสุขภาวะที่ดี ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สนับสนุนและพัฒนาการออกกำลังกาย เล่นกีฬาโดยมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างทั่วถึง  และยังเพื่อเป็นการยกระดับในการพัฒนาสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นศูนย์กลางแห่งเมืองสุขภาพ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดย เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองฯ จึงได้มีการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มาใส่ใจในการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคภัย ไข้เจ็บ ตามนโยบาย ของนายกรัฐมนตรี และรัฐบาล โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ลดการเจ็บป่วย และมีสุขภาพที่ดีขึ้น ดังกล่าว.------------------------------------

บุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39