อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

เคหะร่วมทุนเอกชน 3 รูปแบบ

การเคหะแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการร่วมทุนเอกชน 3 รูปแบบ ทั้งร่วมทุน-ร่วมดำเนินกิจการ-ร่วมสนับสนุน เผยคืบหน้าชัดเจนทุกรูปแบบ โดยเฉพาะที่การเคหะฯ เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนให้เอกชน ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.


ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการร่วมดำเนินการภาคเอกชน 3 รูปแบบว่า สำหรับโครงการร่วมลงทุนกับเอกชน (Joint Investment) นั้น คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่มี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ขอให้การเคหะแห่งชาติกลับไปทบทวนความเป็นไปได้ของโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) ทั้งเรื่องความคุ้มค่า ผลตอบแทน ความเสี่ยง คาดว่าจะสรุปแล้วเสร็จและนำเสนออีกครั้งได้ภายในเดือนตุลาคม 2562

ส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะ 3-4 และโครงการร่มเกล้าอยู่ระหว่างการกลั่นกรองจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก่อนเข้าพิจารณาคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐต่อไป

ในขณะโครงการลำลูกกาและโครงการบางพลี คาดว่าจะเสนอ สคร. ได้ภายใน 6 เดือนส่วนรูปแบบโครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Operation) ได้รับการอนุมัติ 8 โครงการ แต่ยังต้องรอความชัดเจนจากกฎหมายลูก พ.ร.บ. ร่วมทุน ว่าเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุน ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้เตรียมจัดทำร่างข้อเสนอ (TOR) ควบคู่ไปด้วย หากไม่เข้าข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุน ก็ประกาศให้เอกชนเสนอมาได้เลย

รูปแบบสุดท้ายที่การเคหะแห่งชาติให้การสนับสนุนเหมือนเป็นพี่เลี้ยง คือ โครงการร่วมสนับสนุนภาคเอกชน (Joint Support) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติไปแล้ว 10 โครงการ เป็นโครงการที่อยู่อาศัยเอนกประสงค์ (Mixed Use) มีทั้งที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ บางแห่งเป็นคอมเพล็กซ์ผู้สูงอายุด้วย
"ส่วนใหญ่เอกชนติดต่อสถาบันการเงินไว้แล้ว รูปแบบนี้น่าจะจูงใจให้เอกชนเข้ามาร่วมเพิ่มมากขึ้น เราเองก็ไม่ต้องใช้เงินลงทุน ใช้ความเชี่ยวชาญจากการจัดทำโครงการมายาวนาน พอเป็นพี่เลี้ยงเขาได้ในทุกเรื่อง" โครงการนี้ มุ่งผู้มีรายได้ปานกลาง แต่การเคหะแห่งชาติขอให้เอกชนกันจำนวนหน่วย 10% สำหรับผู้มีรายได้น้อยด้วย"

ดร.ธัชพล กล่าวว่า โครงการร่วมทุนของการเคหะแห่งชาติได้รับความสนใจจากรัฐบาล เนื่องจากเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง เพราะมีขนาดมูลค่าโครงการไม่น้อยกว่า 5-6 หมื่นล้านบาท ในขณะงบลงทุนจากภาครัฐทำได้จำกัด เช่นเดียวกับการส่งออกที่เผชิญปัญหาสงครามการค้ารุนแรง

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12