อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

เพราะไม่รู้จึงเห็นผิด เพราะเห็นผิดจึงทำสิ่งที่ไม่ควร

สัปดาห์นี้สะท้อนถึงความไม่รู้ของนักศึกษาและอาจารย์ผู้ฝึกสอน ซึ่งมีความเห็นผิด สร้างผลงานภาพวาดศิลปะรูปอุลตร้าแมนที่มีศีรษะเป็นเศียรพระพุทธรูป พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.


กรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับผลงานภาพวาดศิลปะรูปอุลตร้าแมนที่มีศีรษะเป็นเศียรพระพุทธรูป ซึ่งเป็นผลงานการวาดภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผลงานภาพวาดนี้มีการนำไปแสดงในงานนิทรรศการศิลปะเดอะเตินที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งกลางใจเมืองนครราชสีมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภาพวาดนี้มีผู้นำไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ได้รับความสนใจแก่ผู้คนทั้งหลาย จนเป็นข่าวคึกโครมในสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เนื่องจากเป็นข่าวที่อยู่ในกระแสความสนใจของผู้คนทั่วไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ฝ่ายที่เห็นด้วยให้เหตุผลว่า เป็นงานศิลปะที่มีจินตนาการของผู้วาดภาพ ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยให้เหตุผลว่า เป็นการลบหลู่ต่อพระพุทธศาสนาเมื่อกระแสความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นและในวงกว้างที่ไม่เห็นด้วยกับภาพวาดดังกล่าวหนาหูขึ้นเรื่อยๆ ผู้จัดงานนิทรรศการภาพวาดศิลปะเดอะเตินได้นำภาพที่มีปัญหาออกจากการแสดงทันที ในขณะที่ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้พานักศึกษาเจ้าของผลงานภาพวาดและอาจารย์ผู้ฝึกสอนไปกราบขอขมาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถวัดบึง พระอารามหลวง และขอขมาต่อ พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

โดยนักศึกษาผู้นี้กล่าวว่า “เป็นความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ที่กระทำไปนั้นไม่ได้มีเจตนาลบหลู่พระพุทธศาสนา การวาดภาพเป็นเพียงแค่ต้องการสื่อให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นฮีโร่เหมือนอุลตร้าแมนที่อดทนต่อสิ่งเร้ารอบด้าน ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับมนุษย์ทำให้โลกสงบสุขได้” การคลี่คลายปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ทั้งผู้จัดงานและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้เข้าใจสถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวกระทบต่อความรู้สึกของชาวพุทธทั่วไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนถึงความไม่รู้(อวิชชา) ของนักศึกษาและอาจารย์ผู้ฝึกสอน ซึ่งมีความเห็นผิด(มิจฉาทิฏฐิ) สำหรับกรณีนี้เริ่มต้นจากความไม่รู้ของนักศึกษาที่วาดภาพกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่ถูกครอบงำความคิดตามกระแสสังคมที่ชื่นชมฮีโร่จากภาพยนตร์ อย่างไรก็ตาม อาจารย์ผู้ฝึกสอนต้องมีความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะมีวัยวุฒิ คุณวุฒิและวุฒิภาวะ​ที่สูงกว่า เรื่องนี้ว่าอะไรเหมาะ อะไรไม่เหมาะ อะไรควร อะไรไม่ควร พฤติการณ์สังคมไทยมีปัญหาในลักษณะนี้ค่อนข้างมาก

การแสดงความเห็นผิดของบุคคลสาธารณะในวงการศิลปะและนักวิชาการซึ่งเป็นที่รู้จักของสังคมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่รู้และสร้างความสับสนแก่สังคม ปัญหาความไม่รู้ของชาวพุทธยังมีอยู่มากมายหลายประการ จะเปลี่ยนจากความเห็นผิดมาเป็นความเห็นถูก(สัมมาทิฏฐิ)ได้นั้นต้องมีการศึกษาพระธรรม ซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการฟังธรรมตามกาล นอกจากจะได้บุญแล้วยังเป็นผลดีต่อตนเองในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปรกติสุข และยังเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไปการที่มีสมาชิกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งได้ประมูลซื้อภาพวาดดังกล่าวเป็นจำนวนเงินสูงถึง 2 ล้านบาท และยังได้มอบเงินร้อยละ10 ของราคาประมูลมอบให้แก่นักศึกษาผู้เป็นเจ้าของผลงานภาพวาด เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สังคมไทยควรจะพิจารณา เพราะพรรคการเมืองนี้มักมีแนวทางหาคะแนนนิยมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในทุกวิถีทางอย่างไม่ลืมหูลืมตาถึงความผิดชอบชั่วดี สังคมไทยจึงควรตื่นรู้กับแนวความคิดอันตรายของพรรคการเมืองนี้ที่มุ่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เป็นเสาหลักของสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง

หากคำนึงถึงความเป็นปึกแผ่นและความมั่นคงของชาติบ้านเมืองก็อย่าได้ปล่อยปละละเลยให้ผู้ใดมาบ่อนทำลายชาติบ้านเมือง.
……………………...
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล” 
ขอบคุณภาพจาก : ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    81%
  • ไม่เห็นด้วย
    19%

บอกต่อ : 279