อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

28 ก.ย.วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2019

รายงานข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย ปี 2562 พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เกิดจากถูกสุนัขกัด ข่วน แล้วไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.


กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายต่างๆ ได้เร่งสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธาณของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
               
สาเหตุการเสียชีวิตในคน เมื่อติดเชื้อพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่เกิดจาก ถูกกัดแล้วชะล่าใจ ไม่ไปพบแพทย์ในทันที ปล่อยไว้จนแสดงอาการ ดังนั้น เมื่อถูกสัตว์ กัด ข่วน เลียบาดแผล สิ่งที่ต้องทำ คือ รีบล้างแผลด้วยสบู่ และน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง นาน 10 นาที แล้วใส่ยาฆ่าเชื้อจดจำลักษณะอาการสัตว์ที่กัด ที่มาของสัตว์ กักสัตว์ที่กัดเพื่อดูอาการ 10 วัน (ให้อาหาร-น้ำ ปกติ) และแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในท้องที่ไปพบแพทย์ในทันทีเพื่อรับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง

 


7 เรื่องจริงที่ควรรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 1. เกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด 2. เกิดได้ทุกฤดูกาล 3. ติดต่อจากการสัมผัสน้ำลายที่มีเชื้อ 4. อาการมี  2 แบบ คือ แบบคลุ้มคลั่ง อาจมีอาการกระวนกระวาย ประสาทหลอน อาจมีชัก หายใจหอบ หมดสติและเสียชีวิตในที่สุด และ แบบอัมพาต เป็นอาการที่พบได้น้อย โดยมีอาการอัมพาตของแขน ขา พูดไม่ชัด น้ำลายมาก มีอาการกลัวน้ำ กลัวลม สุดท้ายเสียชีวิตทุกราย 5.ไม่มียารักษา ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน 6. วัคซีนครั้งเดียวไม่สามารถป้องกันได้  7. เมื่อถูกกัด ต้องไปพบคุณหมอโดยเร็ว

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2019 ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ภายใต้คำขวัญ “โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน”  วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นปลูกจิตสำนึกของประชาชน ในการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความรับผิดชอบต่อสัตว์ในกลุ่มประชาชนในงานได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ขอเชิญร่วมรับเสด็จ และร่วมกิจกรรมภายในงานกับกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี กิจกรรมประกวดระบายสี การเสวนาเลี้ยงใส่ใจและรับผิดชอบ กิจกรรมรักน้องหมาต้องพาเดินได้ (Dog Walk Rally) ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสุนัข การแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้อง นักแสดง และจับรางวัลในงาน เป็นต้นนอกจากนี้ กรมควบคุมโรคยังห่วงใยใส่ใจประชาชนจัดกิจกรรมพิเศษป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับ 500 ท่าน  รับบริการฟรีฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ปรึกษาสุขภาพจิตสุนัข , มีลานกิจกรรม ”รักน้องหมา  ต้องพาเดินได้”,เสวนาเรื่องเลี้ยงใส่ใจและรับผิดชอบ,แข่งขันระบายสี,รับความรู้และเล่นเกมแสนสนุกจากบูธภายในงาน,การแสดงคอนเสิร์ตจาก นักร้อง นักแสดง ชื่อดัง  
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12