อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

มจธ.ครบ 60 ปีเน้นสาน 3 หน้าที่ ผลิตบัณฑิตคุณภาพ

มจธ. แถลงข่าวครบ 60 ปี แนวคิด “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต”วางแผนพัฒนาอีก 20 ปี สอดรับยุคเศรษฐกิจ-สังคมดิจิทัล เน้นสาน 3 หน้าที่ ผลิตบัณฑิตคุณภาพให้ประเทศ -เทคโนโลยี งานวิจัย พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 16.05 น.


เมื่อวันที่ 19 ก.ย.รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดงานแถลงข่าวกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา มจธ. ภายใต้กรอบแนวคิด “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” Transforming society. Defining the future เนื่องจากมจธ. ใกล้ครบแซยิด เดินหน้าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเน้นผลิตบัณฑิต นวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัย สอดรับยุคดิจิทัล – เอไอ เตรียมใช้ Virtual 5G Classroom และจากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกือบ60ปีแล้ว เพราะในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ มจธ.ก็จะมีอายุครบแซยิด 60ปี (นับตั้งแต่ยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี) ซึ่งจากวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีสู่การพัฒนาเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี ต่อมายกระดับเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นั่นคือวิวัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้รศ.ดร.สุวิทย์ แสดงวิสัยทัศน์ไว้อย่างน่าสนใจ ว่า ย้อนไปเมื่อ20ปีก่อน มจธ.เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกๆที่ออกนอกระบบ ท่ามกลางคำถามที่ว่าจะไปรอดหรือไม่ในภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตก แต่ด้วยการมีแผนพัฒนา 20 ปีพร้อมทั้งเดินหน้าตามแผนอย่างแน่วแน่ ทำให้มจธ.สามารถยืนหยัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกสู่ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคมมาแล้วจำนวนมาก พร้อมทั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ชั้นแนวหน้าของประเทศได้“ ในโอกาสที่ มจธ. จะมีอายุครบ60 ปีนี้ เราก็ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา20ปีมาครบแล้วเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องมีแผนพัฒนาอีก 20 ปีฉบับใหม่ขึ้นมา โดยแผนฉบับใหม่นี้ต้องสอดรับกับภาวการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในยุคเศรษฐกิจ-สังคมดิจิทัล ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงภายใน20ปีข้างหน้าต่อจากนี้ด้วย”

อธิการบดี มจธ.กล่าวต่อว่า บทบาทหน้าที่ต่อจากนี้ของมจธ. คือการสานต่อใน 3 หน้าที่ด้วยกัน คือ 1. หน้าที่พัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ.จะเดินหน้าพัฒนาและผลิตบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพให้กับประเทศ 2.หน้าที่ค้นหาความรู้ใหม่ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยให้ถูกนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ 3. ด้านบริการทางวิชาการ โดยทั้ง 3 หน้าที่นี้จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในงานแถลงข่าวกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยังมีการแสดงผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ อย่าง ผลงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ผลงานนวัตกรรมงานก่อสร้าง ผลงานด้านสังคม เป็นต้นหลังจากนี้ ทาง มจธ.จะมีการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ60ปี อย่าง งานทางวิชาการ งานวิ่งการกุศล ฯ เรื่อยไปจนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันครบ60 ปีของการสถาปนา มจธ. ในวันนั้นจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองมากมาย อย่าง การแสดงผลงานของนักศึกษา ผลงานของคณาจารย์-บุคลากร ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ และสิ่งที่น่าติดตามเป็นพิเศษคือ Virtual 5G Classroom หรือการเรียนการสอนแนวใหม่ผ่านระบบ5G โดยทั้งหมดนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นไปตามแนวคิด “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” ของ มจธ. ก็ได้


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22