อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

กกพ. ครบรอบ 12 ปี จัดแคมเปญใหญ่

ครบรอบ 12 ปี กกพ จัดแคมเปญใหญ่ ภายใน 5 ปีภาคพลังงานของไทยจะเติบโตแข็งแกร่ง ยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของคนไทย ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.50 น.


นายเสมอใจ  ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.เปิดเผยว่าในโอกาสครบรอบ 12 ปี ของการก่อตั้ง สำนักงานฯ ทางกกพ. จึงประกาศให้ปีนี้และปีหน้าเป็นปีแห่งการกำกับความสุขด้านพลังงานของประเทศ ภายใน 5 ปี กกพ. จะก้าวสู่การเป็นองค์กรกำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาด้านพลังงานที่ยั่งยืน ส่งเสริมการแข่งขันอันเหมาะสมเป็นธรรม ปีแห่งการกำกับความสุขด้านพลังงานนั้น เกิดจากหลักความจริงที่ว่า พลังงานคือแหล่งก่อเกิดความสุขพื้นฐานในชีวิตของผู้คน พัฒนาสังคมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดย กกพ คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนผู้ใช้พลังงานซึ่งพร้อมที่จะเข้าใจ บทบาท และภารกิจ ของ กกพ. ที่ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนเป็นหลัก บทบาทหลักๆของ กกพ คือ ออกใบอนุญาตโรงไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ กำกับดูแลคุณภาพพลังงาน ตลอดจนคุณภาพการให้บริการ การแข่งขันที่เป็นธรรม และกลไกราคาพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสนับสนุนการสร้างความมั่นคงให้กับภาคพลังงานของประเทศประธาน กกพ. ได้ อธิบายเพิ่มเติมว่า ตลอด12 ปี ที่ผ่านมา กกพ ทำงานโดยยึดหลักว่าต้องอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้องแก่ทุกฝ่าย ในโอกาสครบรอบ 12 ปี จึงจัด 3 กิจกรรมใหญ่ขึ้น โครงการแรก คือ “10 ล้านดวงใจส่งแสงสว่างให้3จังหวัดภาคใต้” เชิญชวนให้คนไทยดับไฟผ่านทุกช่องทางโซเซี่ยลของ กกพ เมื่อครบ 10 ล้านดวง ก็จะติดตั้งเสาไฟ 65 เสาในกุโบร์ 13 แห่งเพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโครงการที่สอง คือ รักษ์พลังงานบ่มเพาะพลังงานปัญญา เปิดรับเยาวชนเข้าร่วมหลักสูตรเรียนรู้เรื่องพลังงานในทุกๆ ด้านที่จำเป็น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองคาพยพด้านพลังงานทั้งหมดของไทย เป้าหมายก็เพื่อที่ผู้คน สังคม ชุมชนจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างผาสุกโครงการกิจกรรมสุดท้าย Energy Run For Community รายได้มอบให้ มูลนิธิ พอ สว.

นอกจากนี้ .แคมเปญการกำกับความสุขด้านพลังงาน เปิดตัวไปแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี กกพ เชื่อมั่นว่าคนไทยพร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับ กกพ เพื่อร่วมกันพัฒนาภาคพลังงานของไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14