อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ประชุมเตรียมจัดงาน พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2019

"จันทบุรี" ประชุมเตรียมความพร้อม จัดงานเทศกาลนานาชาติ "พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019" กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว ก้าวสู่นครอัญมณี พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 12.03 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการจัดงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019”( International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019 ) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสมาคม องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี จัดขึ้นตามแนวคิด “พลังแห่งอัญมณีและเครื่องประดับ” ( Power of Gemstone and Jewelry ) เพื่อพัฒนาและผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวเข้าสู่การเป็น “นครอัญมณีของโลก”

โดยจังหวัดจันทบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาล นานาชาติ พลอย และ อัญมณีเครื่องประดับ ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี / เคพี จิวเวอรี่เซ็นเตอร์ / ตลาดพลอย ถนนศรีจันท์ ซอยกระจ่าง และ OTOP Lifestyle เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีเมืองจันท์ ศูนย์รวมการซื้อขายพลอย และ อัญมณีของโลก ชักชวนนักลงทุน นักธุรกิจ และประชาชน นักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ  พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องประดับและประกวดพลอยเจียระไน / พิธีมอบรางวัลโครงการวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ / การประมูลพลอย / การจัดนิทรรศการ 4 นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการ Jewelry Design Gallery , Smart Jewelers , Innovative Jewelry และ Innovative Lifestyle Jewelry / และสัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

รัตนธร เขาหนองบัว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.จันทบุรี


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 43