อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

41คนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต ฉลองชัยคนหัวใจหิน

สุดยอด 41 ขุนพลหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต ฉลองชัยคนหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษา ปี 62 เสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00.57 น.


ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู จัดเวทีเชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต ฉลองชัยคนหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษา ปี 62 โดยมีนายพันธ์เทพ  เสาโกศล นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีมอบเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชรและมอบเกียรติบัตรคนหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษา ประจำปี 2562ในส่วนของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จำนวน 41 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วม 500 คนร่วมเป็นสักขีพยาน

นางวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าในช่วงเทศกาลงานบุญประเพณีต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้า บุญบั้งไฟปลอดเหล้า กาชาดปลอดเหล้า รวมถึงงานด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชนงดเหล้าส่งเสริมให้มีแกนนำเยาวชนจิตอาสาช่วยเหลือสังคม โดยการออกแบบกิจกรรมการออมเงินเลิกเหล้าเลิกจน มีการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้เสพ ผู้ติดเหล้าในชุมชน เป็นหมู่บ้านนำร่องในงานบุญประเพณี รวมถึงงานศพปลอดเหล้าในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูนางวิริยาฯผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวอีกว่าการจัดเวทีเชิดชูเกียรติในครั้งนี้มีเป็นการมอบเข็มเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรให้แก่ “คนหัวใจหิน” สู่ “คนหัวใจเพชร” งดเหล้าครบพรรษา ทั้งนี้เพื่อ สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนให้เป็นเครือข่ายองค์กรงดเหล้าขึ้น เพื่อทำงานรณรงค์งดเหล้า เริ่มจากการรณรงค์ให้ครอบครัว ชุมชนปลอดเหล้า ต่อมาคือทำให้เลิกเหล้าซึ่งต้องการชวนให้คนเกิดแรงบันดาลใจในการเลิกเหล้า ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 13 ปีและตลอดระยะเวลา 13 ปี ก็ยังมีคนที่เข้าร่วมโครงการที่ยังไม่สามารถงดเหล้าได้ครบพรรษา จึงได้เปลี่ยนมาเป็นโครงการงดเหล้าครบพรรษา ขึ้น

และที่ผ่านมา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข จัดเวทีมอบโล่โครงการ 155 นายอำเภอรณรงค์ชวนคนงดเหล้าครบพรรษาขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอ ประกาศเป็นพื้นที่รณรงค์งดเหล้าครบพรรษา ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู  มีพื้นที่ต้นแบบเข้าร่วมจำนวน 3 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง และอำเภอสุวรรณคูหา ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์อำเภอต้นแบบปลอดเหล้า โดยเฉพาะตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็น“แหล่งเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้า”แห่งแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพคนเลิกเหล้า สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนกิจกรรมการพลิกฟื้นวิถีชุมชนปลอดเหล้า เพื่อจัดตั้งชมรม”คนหัวใจเพชร” เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ตลอดชีวิต  นางวิริยาฯกล่าวในที่สุด

-------------------------------

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.หนองบัวลำภู

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 50