อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนไทย-เมียนมา

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการค้าจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน หารือเจรจาการค้า Business Matching และเข้าเยี่ยมคารวะนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น.


  นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนผู้ประกอบการค้าจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปหารือเจรจาการค้า Business Matching และเข้าเยี่ยมคารวะนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมจัดแสดงสินค้าเด่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับผู้ประกอบการกรุงย่างกุ้ง ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา   ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในการเดินทางมาเยือนครั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์การเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว โดยได้จัดกิจกรรมเจรจาการค้า Business Matching การแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของทั้งสองฝ่าย ในการร่วมกันพัฒนาส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างมั่นคง ถาวร โดยผู้ประกอบการค้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำสินค้าโอทอปที่ขึ้นชื่อ เป็นสินค้าเด่นมาจัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการค้าในเมืองย่างกุ้งและให้ความสนใจสินค้าจากแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างดี ทั้งขนมงา สินค้าแปรรูปที่หลากหลาย ตลอดจนได้ส่งเสริมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการค้า ประชาชน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อให้นำนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย ในการเดินทางมาครั้งนี้ประสบผลสำเร็จพอสมควร ได้รับการต้อนรับจากนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง รวมทั้งผู้ประกอบการค้าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นอย่างดี   เอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวว่า ชาวเขาหรือกะเหรี่ยงคอยาวซึ่งอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเหลือน้อยมาก และไม่ค่อยมี หากกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน จะจัดทัวร์มาดูกะเหรี่ยงคอยาวที่รัฐกะยา ก็ดีใจมาก และอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแจ้งให้ทราบ ก็คือ ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งที่รัฐคะยา ซึ่งที่ผ่านมาตนได้เดินทางไปดูสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งตนได้เดินทางไปพบกับมุขมนตรีรัฐกะยา ที่ผ่านมา มุขมนตรีรัฐกะยาได้มอบพื้นที่เป็นที่ดินแห่งหนึ่งให้ตั้งศูนย์เรียนรู้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าท่านมุขมนตรีรัฐกะยา ท่านมีความกระตือรือร้นมากในการร่วมมือกับประเทศไทย การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงการต่างประเทศได้ริเริ่มขึ้นใน 5 รัฐ ได้แก่ที่รัฐกะยา, รัฐกะฉิ่น,รัฐมอน, ภาคตะนาวศรี และรัฐยะไข่ ขอฝากในอนาคตข้างหน้า วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็อาจจะขอจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งก็เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงของรัฐกะยา และจะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป.

..........................................
ฉลอง หมั่นสกุล

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27