อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

เพิ่มคะแนนความแข็งแรงทางเพศ

คะแนนเซ็กซ์ก็ตกต่ำก็ก่อให้เกิดปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงแต่ละคน กับหญิงบางคนแข็งแรงดี พอไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นกลับล้มเหลว เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00.15 น.


ชายที่มีคะแนนเซ็กซ์ลดลง แต่มีบทบาทการสร้างบรรยากาศทำได้ดี จิตใจก็ฮึกเหิม ใจสู้ซะอย่างก็ช่วยเพิ่มคะแนนเซ็กซ์ได้ดี แต่ถ้าจิตใจเศร้าหมอง ตื่นเต้นมากเกินไป คะแนนเซ็กซ์ก็ตกต่ำก็ก่อให้เกิดปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงแต่ละคน กับหญิงบางคนแข็งแรงดี พอไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นกลับล้มเหลว สาวคนที่ถูกใจกลับตื่นเต้นจึงทำให้เส้นเลือดรัดตัวแน่นทำให้ไม่แข็งตัว แต่กับสาวอีกคนที่เคยชินบทบาทกันแล้วใจก็ไม่เต้นแรงไม่รีบร้อนเส้นเลือดก็จะขยายตัวดีเลยพอทำได้

การที่ชายรู้ว่าตัวเองมีร่างกายที่แข็งแรงไหม มีโรคภัยไข้เจ็บซ่อนอยู่หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะการรู้ตัวเองโดยการตรวจวัดร่างกาย แล้วฟื้นฟูด้วยการใช้คลื่นที่มีความถี่ต่ำคล้ายกับเครื่องสลายนิ่วที่มีใช้มานานกว่า 20 ปีแล้ว วิธีนี้เป็นวิทยาการใหม่ที่เพิ่งนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยเพื่อรักษาอาการอีดีในกลุ่มคนไข้โรคหัวใจ เบาหวานเรื้อรัง และกลุ่มที่ดื้อต่อยากลุ่มพีดีอี 5 ไอ วิธีนี้จะช่วยให้แข็งตัวได้ดี เพราะเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสร้างเส้นเลือดฝอยงอกขึ้นใหม่ในส่วนขององคชาต เพิ่มการไหลเวียนเลือดเข้าสู่องคชาตมากขึ้น ระดับการแข็งตัวจากคะแนนน้อยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอีกหนึ่งระดับ

บรรยากาศที่ดีช่วยเพิ่มสารเคมีที่ปลายประสาทเรียกว่าไนตริกออกไซด์ ไปช่วยสร้างสารช่วยการแข็งตัวทำงานดีขึ้น หากขาดบรรยากาศ ชายรีบร้อนไม่สร้างบรรยากาศจะพบว่ายาเฉพาะกิจได้ผลแค่แป้ง ทำให้ผิดหวังกับความตั้งใจความต้องการของทั้งสองฝ่าย ผิดหวังซ้ำซาก คือคะแนนได้ไม่เกิน 3 เท่านั้น ไม่ยอมถึงคะแนน 4 การสร้างบรรยากาศก่อนมีเพศสัมพันธ์นั้นมีความหมายมากที่สุด ไม่รีบร้อนทุกอย่าง ดำเนินไปแบบ
นุ่มนวล จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความสุขและความประทับใจร่วมกัน แสดงว่าฝ่ายชายจะต้องมีระดับคะแนนเซ็กซ์ที่มากพอจนสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ดี

ฝ่ายชายต้องรู้จักด้านปฏิบัติทางเพศขอให้ช้าช้าได้พร้าเล่มงามแล้วคะแนนการสอบก็จะได้คะแนนดีเยี่ยม ในการสำรวจความแข็งแรงทางเพศของผู้ชายนั้นมีวิธีง่าย ๆ ที่จะบอกได้ว่าอวัยวะเพศของตนเองเริ่มแย่แล้วหรือยัง และถ้าแย่จะอยู่ในระดับไหน วิธีการดูจะดูที่การแข็งตัวของอวัยวะเพศ ซึ่งเป็นคะแนนที่สำคัญที่สุดเพื่อจะได้รู้ว่ามีระดับการแข็งตัวแบบไหน คนไข้สามารถให้คะแนนตัวเองได้ เรียกว่าคะแนนอีเอชเอส แยกเป็น ระดับ 1 พองตัวขยายขึ้น แต่ไม่แข็ง ระดับ 2 แข็งตัวได้ แต่แข็งไม่พอที่จะสอดใส่ ระดับ 3 แข็งพอที่จะสอดใส่ แต่แข็งตัวไม่เต็มที่ ระดับ 4 แข็งตัวเต็มที่ และนานพอเพียง

ชายใดฟื้นฟูออกกำลัง ร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อเพศ กล้ามเนื้อแขนขา สม่ำเสมอ ไม่อ้วน ไม่ไขมันสูง คะแนนทางเพศจะเกิน 400 เสมอ.
................
ดร.อุ๋มอึ๋ม


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 36