อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

หน่วยฯรด'เปิดสอบเป็นทหารชั่วคราว243อัตรา

"หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน" เปิดรับสมัครสอบเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว จำนวน 243 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 62 - 8 ม.ค. 63 ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.52 น.


ประกาศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2563

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประเภทนายทหารสัญบัตรและนายทหารประทวน แบบทำสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งครูฝึก ครูวิชา ผู้ช่วยครูฝึก ผู้ช่วยครูวิชา สังกัดศูนย์การฝึก/หน่วยฝึก นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ยกเว้นมณฑลทหารบกที่ 11 โดยบรรจุในตำแหน่งผู้บังคับหมวด กองร้อยมณฑลทหารบก รองผู้บังคับหมวด กองร้อยมณฑลทหารบก และตำแหน่งอื่นๆ ตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด จำนวน 243 อัตรา แบ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 64 อัตรา นายทหารประทวน 179 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

- เพศชาย
- กำลังพลสำรอง ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของ ทบ. หรือ ทร. หรือ.ทอ. (ตรวจสอบสถานะการเป็นกำลังพลสำรองได้ที่ ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบก)
- ตำแหน่งสัญญาบัตร อายุ 18 - 30 ปี คุณวุฒิปริญญาตรี
- ตำแหน่งประทวน อายุ 18 - 25 ปี คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- สัญชาติไทยโดยการเกิด

การรับสมัครสอบ

รับสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 756