อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

รพ.บำรุงราษฎร์ เปิดโมเดลธุรกิจใหม่

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ "บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก"ร่วมมือกับโรงพยาบาลพันธมิตรแบบเข้มข้นตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ หวังขยายฐานลูกค้าเซกเม้นต์ใหม่ ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น.


เภสัชกรหญิง อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า  โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ มีความยินดีที่มีโอกาสประกาศความร่วมมือทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ เพื่อขยายกลุ่มตลาดใหม่ผ่านโรงพยาบาลพันมิตรที่เข้มแข็งของเราอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มลูกค้าใหม่ ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งเรียกโมเดลใหม่นี้ว่า Bumrungrad Health Network ซึ่งต้องขอขอบคุณกลุ่มโรงพยาบาลพริ้นซ์ ที่ถือว่าเป็นพันมิตรรายแรกที่มอบความไว้วางใจและเชื่อมั่นเข้าร่วมโครงการนี้กับ บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก โดยจะเริ่มความร่วมมือแรกที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ โดยทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งมอบการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยและเสริมสร้างการเติบโตไปพร้อมกัน”

ทั้งนี้ โมเดลธุรกิจใหม่ที่ "บำรุงราษฎร์ เฮลท์  เน็ตเวิร์ก"นำเสนอนั้นจะเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ คือ กลุ่มคนระดับกลางทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด ตลอดจนกลุ่มผู้ซื้อประกันสุขภาพ โดยจะร่วมกันจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) ณ โรงพยาบาลพันธมิตร การดำเนินงานจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในลักษณะ Joint Operation รวมถึงด้านเงินทุน ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรและรายได้ มีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และความชำนาญทางการแพทย์ให้กับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลพันธมิตร เพื่อให้มีขีดความสามารถในการรักษาตามมาตรฐานของโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ และมีแนวทางการรักษาผู้ป่วยบนมาตรฐานใกล้เคียงกัน เป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มผู้ป่วยของโรงพยาบาลพันธมิตรได้เข้าถึงการรักษากับแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านอีกทางหนึ่งด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25