อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

นายกฯ เป็นประธานเปิดตัวเครือข่าย TRBN

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน “เปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)” หนุนเอกชนผนึกกำลัง “ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน” ขับเคลื่อนประเทศยั่งยืนทุกมิติ จันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 12.15 น.


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน “เปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN) และงานสัมมนา “ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน”  โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และที่มาของเครือข่ายฯ พร้อมด้วย นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้บริหาร

โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแถลงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และรูปแบบความร่วมมือของ “เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)” และจุดประกาย “ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน” กระตุ้นบริษัทจดทะเบียนไทยและบริษัทเอกชนทั่วไปทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สอดรับกระแสตื่นตัวทั่วโลกและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อเป็นแนวทางการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องคริสตัล แกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11