อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

"หนองบัวลำภู"เปิด ภูเก้า-ภูพานคำเกมส์ ครั้งที่ 6 

โรงเรียนบ้านหนองแวง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอโนนสัง "ภูเก้า-ภูพานคำ เกมส์" ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 11.29 น.


เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการแข่งขันกีฬานักเรียน 11 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของอำเภอโนนสัง "ภูเก้า-ภูพานคำ เกมส์" ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายสุพล แก้วปัญญา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เขต 4 อำเภอโนนสังเป็นประธานเปิดการแข่งขัน ท่ามกลางผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 11 โรงเรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู-นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ร่วม 500 คน ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภูดร.ประมวล อุ่นเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง ประธานดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอโนนสัง”ภูเก้า-ภูพานคำ เกมส์" ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562  กล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีสมรรถนะที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา  นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนานักเรียน ให้มีสมรรถภาพ สุขภาพที่ดี มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัยปฏิบัติตามกฎกติกาและกฎเกณฑ์ต่าง ๆอย่างบริสุทธิ์ใจ รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน และชุมชน ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอีกด้วยสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้โรงเรียนบ้านหนองแวง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจัดให้มีการแข่งขันทั้งหมด 6 ชนิดกีฬา ดำเนินการจัดการแข่งขันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2563  โดยมีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอโนนสัง จำนวน 11 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านค้อ โรงเรียนบ้านถิ่น โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์
 


โรงเรียนบ้านวังมน โรงเรียนบ้านท่าลาด โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา และโรงเรียนบ้านหนองแวง เข้าร่วมการแข่งขัน  นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแวง สถานีตำรวจภูธรโนนสัง ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอโนนสัง ครั้งที่ 6"ภูเก้า - ภูพานคำ เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 จากนั้นเป็นการแข่งขันตามสูจิบัตรกีฬาท่ามกลางความสนุกสนานในเกมส์การแข่งขัน

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.หนองบัวลำภู


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%