อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ซีพี ออลล์ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 63

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 63 ส่งมอบความสุขสร้างความสนุก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา จังหวัดจันทบุรี ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 15.15 น.


ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ โดยพนักงาน ซีพี ออลล์ และพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น นำโดยนายพิสิฐ พรัดมะลิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา จังหวัดจันทบุรีนายพิสิฐ พรัดมะลิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย หนึ่งในจิตสาธารณะซีพี ออลล์ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีความมุ่งหวังที่จะมอบโอกาสและเสริมสร้างความรู้ตามปณิธานองค์กรในการ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” และเล็งเห็นว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของชาติการสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชนในวันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีจิตสาธารณะมีจิตใจที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิตก็จะช่วยสร้างเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตเพื่อร่วมส่งมอบความสุขด้วยกิจกรรมสันทนาการสุดสนุกปลุกความกล้าแสดงออก สร้างพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กทุกคนฝึกให้เยาวชนแสดงศักยภาพ ความมีจิตสาธารณะหรือจิตสำนึกที่ดีในการรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบและพร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง“การลดใช้ถุงพลาสติก” ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญในการเลิกใช้ถุงพลาสติก พร้อมมอบของขวัญ อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการ ยา เวชภัณฑ์ และบูธอาหารให้กับเด็กๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างหลังคากันสาด รางน้ำ และปรับปรุงทาสีสนามเด็กเล่นประจำโรงเรียน ให้กับน้องๆ อีกด้วยด้าน ร้อยตำรวจเอกอธิพล เมืองวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยากล่าวว่า ผมขอขอบคุณชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ที่ได้มาจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2563 พร้อมสนับสนุนหลังคากันสาด รางน้ำฝน ปรับปรุงทาสีสนามเด็กเล่นให้กับเด็ก ๆ นักเรียนของเราโดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้างคลองมะลิประเวศน์วิทยาในปีนี้ มีบล็อกเกอร์จากเพจต่างๆ มาร่วมส่งมอบความสุขให้น้องๆ อาทิ เพจ Getout Thailand, เพจ HangTogether, เพจ Nature Hunter, เพจ Khunnusai, เพจ เที่ยวแล้วยัง, เพจ Suaykod และเพจ ไปกะปิ๊นปะ เพื่อเน้นการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และการมีจิตสาธารณะให้กับเด็กๆ ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน อาทิ การเล่นเกมส์ และการแสดงต่างๆ จากเด็กๆ ซึ่งเรียกได้ว่า ทั้งสนุกกับกิจกรรม อร่อยกับอาหารนานาชนิดและยังได้ความรู้ที่มีประโยชน์กันอย่างเต็มอิ่ม ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งวันที่ดีของเด็กๆ ที่สร้างสีสันความสนุกและรอยยิ้มให้กับน้องๆ เด็กและเยาวชน
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 59