อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา ทำพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ

บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 อ่านคำกล่าวในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 17.51 น.


พลเรือโทสำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นผู้อ่านคำกล่าว สดุดีวีรชนกองทัพเรือประจำปี 63 ของผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งมี พล.ร.ต.กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ 2 รวมทั้งผู้แทนแต่ละหน่วยต่างๆ ในทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมแถวรับฟังคำกล่าวสดุดีฯ ของผู้บัญชาการทหารเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังคำกล่าวสดุดีฯ ของผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันวีรชนกองทัพเรือประจำปี 63 นั้น ทหารเรือกำหนดประกอบพิธีฯ ณ.อนุสรณ์ รล.ธนบุรี รร.นายเรือ โดยกำหนดให้ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจทร.อ่านคำกล่าวสดุดีฯหน้าแถวทหารคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%