อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

'เกษตรแฟร์'63ไม่ใช้ ไม่ลืม ไม่ให้เหลือ ไม่ละเลย

สัปดาห์นี้พาไปดูงานเกษตรแฟร์ปี 63 จับจ่ายซื้อของกินของใช้และผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร พรั่งพร้อมกับการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก้าวล้ำสมัย พฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.


"งานเกษตรแฟร์" ที่คนไทยทั่วประเทศรู้จักกันดี เป็นที่นิยมไปเที่ยวหาจับจ่ายใช้สอยซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร รวมถึงไปแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก้าวล้ำทันสมัย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จะเริ่มขึ้นแล้วในระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 8 ก.พ. 63 นี้ ภายใต้แนวคิด “ไม่ใช้ ไม่ลืม ไม่ให้เหลือ ไม่ละเลย” (KU says no go for green)​ แบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 13 โซน ได้แก่ โซน A ตลาดน้ำนนทรี โซน B ร้านค้า SMEs ร้านของสมาคมนิสิตเก่า มก. โซน C เทคโนโลยีการเกษตร โซน D ต้นไม้ และอุปกรณ์การเกษตร โซน E สินค้า DIY and Idea และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โซน F สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ โซน G สินค้าเกษตรเพื่อการอุปโภคและบริโภค โซน H KU Shopping Mall โซน K สินค้าจากบริษัทห้างร้านต่างๆ โซน L Food Truck โซน M สินค้า Amazing Zone โซน P KU Outlet สินค้าจากหน่วยงานภาครัฐและแฟรนไชส์และโซนสวนสนุก นอกจากนี้ยังมีการประกวดต่างๆ อาทิ ประกวดปลากัดสวยงาม ประกวดการจัดตู้ปลา ระดับนักเรียน ประกวดไม้ประดับ ประกวดกล้วยไม้ต้น ประกวดแมวพันธุ์ต่างประเทศและพันธุ์ไทย ฯลฯ ชมการแสดงความสามารถพิเศษของสุนัข ได้แก่ สุนัขหลวงหลานคุณทองแดง (คุณทองพิกุล คุณทองอินทนิล คุณทองกันเกรา คุณทองศรีตรัง และคุณทองโมกมัน) สุนัขตำรวจ และสุนัขทหารคณะสัตวแพทยศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ทางสัตวแพทย์อย่างยั่งยืน” และแจกคูปองจำนวน 500 ใบ สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดประกวดโครงงานธุรกิจเกษตรยุคใหม่ของนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมีการพิจารณาคัดเลือกมาหลายครั้งอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา ในงานเกษตรแฟร์นี้จะมีการตัดสินและมอบรางวัลแก่นิสิตนักศึกษาที่ชนะการประกวด ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ จะนำผลวิจัยข้าวโพดพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นการพัฒนาผสมพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยว พันธุ์ Kwsx5901 มาเผยแพร่ให้เกษตรกรได้รู้จักซึ่งจะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ที่มีอนาคตสดใส

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมเปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้น อาทิ วิธีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยจุลินทรีย์ กุยช่ายตลาดพลู ผักขมอบชีส ปั้นขลิบทอดมังสวิรัติ วุ้นนมเย็น ขนมลืมกลืน ขนมกระเช้าสีดา แชมพูอัญชันสูตรผมดำ สบู่ธรรมชาติ(นมแพะ) น้ำมันว่านคลายเส้น การทำมุ้งลวดหน้าต่าง การทำราวตากผ้า การวาดภาพด้วยกาแฟ การทำกุหลาบวาเลนไทน์จากดินญี่ปุ่นและดินไทย ฯลฯ ชมการสาธิตต่าง ๆ อาทิ บ้านพึ่งพาตนเองและเกษตรในเมือง ระบบน้ำหยดและแบบมินิสปริงเกลอร์ การเลี้ยงผึ้งและชันโรง การออกกำลังกายชะลอวัย ทอดมันเห็ด 5 อย่าง ฯลฯ อีกทั้งยังมีการจำหน่ายสื่อวีดิทัศน์ทางการเกษตรและวิชาชีพในราคาพิเศษ อาทิ จุลินทรีย์ป้องกันโรคพืช การทำจุลินทรีย์เพื่อใช้ในครัวเรือน การทำน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ การเพาะเห็ดฯลฯ

การจัดงานเกษตรแฟร์ของทุกปีมีการจัดประชุมทางวิชาการควบคู่ไปด้วย สำหรับปีนี้เป็นการจัดประชุมทางวิชาการครั้งที่ 58 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ.63 ณ. อาคารสารนิเทศ 50 ปี ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทยเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีนักวิจัยจากทั่วประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ประกอบด้วย ภาคบรรยายจำนวน 175 เรื่อง ภาคโปสเตอร์ จำนวน 109 เรื่อง รวม 284 เรื่อง ใน 12 สาขา ได้แก่ สาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขา วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การบรรยายพิเศษและเสวนาพิเศษสาขาต่างๆ ที่น่าสนใจ รวม 14 เรื่อง ดังนี้

วันที่ 5 ก.พ. 63 มี 2 เรื่อง ได้แก่ เสวนาพิเศษสาขาพืช เรื่อง นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสวนาพิเศษสาขาพืช เรื่อง (AgTech Show Case ) “นวัตกรรมการผลิตพืชเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และเกษตรอัจฉริยะกับการสร้างเกษตรกรยุค 4.0 ระบบการเพาะปลูกและแปรรูปดอกดาวเรืองปลอดสารเคมีแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมสภาพแวดล้อมแบบอัตโนมัติ”วันที่ 6 ก.พ. 63 มี 9 เรื่อง ได้แก่ สัมมนาพิเศษสาขาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติ สู่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว อภิปรายพิเศษสาขาประมง เรื่อง วิกฤตขยะทะเลไทย บรรยายพิเศษสาขาประมง เรื่อง ไมโครพลาสติก: ภัยใกล้ตัวที่ต้องทำความรู้จัก บรรยายพิเศษสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง “นโยบายและกลยุทธ์ภาครัฐเพื่อนำอุตสาหกรรมอาหารมุ่งสู่ SDGs” บรรยายพิเศษสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง “ระบบ AI เพื่อการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหาร” บรรยายพิเศษสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง “กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จด้านอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพในอนาคต” บรรยายพิเศษสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง “Consumer Awareness and Buying Decision on Sustainable Food” และเสวนาพิเศษสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรื่อง นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทยเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน : บทเรียนจากธุรกิจ startupsวันที่ 7 ก.พ. 63 มี 3 เรื่อง ได้แก่ เสวนาพิเศษสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง นวัตกรรม ทำลายล้าง หรือ สร้างสรรค์ บรรยายพิเศษสาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ เรื่อง นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทยเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน: ส่งเสริมทุนวัฒนธรรม สร้างสุขสู่ชุมชน และการบรรยายพิเศษสาขาศึกษาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างยั่งยืน

ผู้ที่มาเที่ยวงานเกษตรแฟร์ควรจะใช้โทรศัพท์มือถือให้เป็นประโยชน์โดยดาวน์โหลด Application ชื่อ InsideKU เพื่อทราบแผนผังและข้อมูลการจัดงานทั้งหมดภายในงานและดาวน์โหลด Application ชื่อ KU Privileges Card เพื่อทราบถึงการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษของร้านค้าต่างๆ ภายในงาน.
……………………...
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 302