อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

ม.มหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยสปป.ลาว-เวียดนาม

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการที่ 1 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  โดยก่อสร้างตึกอำนวยการ อาคารเรียน และห้องประชุมขนาดใหญ่สำหรับบริการประชาชน ให้ความสำคัญกับท้องถิ่นและชุมชนมานานกว่า 10 ปี อาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 น.


 หาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการที่ 1 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  โดยก่อสร้างตึกอำนวยการ อาคารเรียน และห้องประชุมขนาดใหญ่สำหรับบริการประชาชน ถือเป็นสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับท้องถิ่นและชุมชนมานานกว่า 10 ปี โดยเปิดการเรียนการสอนทางด้านการสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล และ ด้านการเกษตรเพื่อสังคม หลักสูตรระยะสั้น มีนักศึกษา ประชาชนทั้งใน สปป.ลาว เวียดนาม เดินทางมาศึกษาดูงานเป็นประจำ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ขยายพื้นที่ไปทำการก่อสร้างอาคารศูนย์ วิจัยโรคเขตร้อน อาคารเรียนคณะต่าง ๆ ตึกอำนวยการ รวมถึงหอพักนักศึกษาคณาจารย์ รวมกว่า 1 พันห้องบนเนื้อที่กว่า 5 พันไร่ในท้องที่ ต.สร้างนกทา อ.เมือง ซึ่งอีกไม่นานพื้นที่ดังกล่าวจะมีนักศึกษาผู้เรียนผู้สนใจเดินทางเข้ามารับบริการจำนวนมาก ไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยชื่อดังอื่นในประเทศที่มีการลงทุนทางด้านการค้า การบริการด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ ตามมาคึกคัก    นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ที่ จ.อำนาจเจริญ ซึ่งใกล้ชายแดนไทย-ลาว และสามารถเชื่อมโยงไปที่ประเทศเพื่อนบ้านคือเวียดนามได้โดยใช้เวลาการเดินทางเพียง 1 วัน ดังนั้น จึงเกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึง จ.อำนาจเจริญติด กับ จ.มุกดาหาร นครพนม และอุบลราชธานี ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศในเออีซีด้วย จึงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มพื้นที่ทางวิชาการ พร้อมให้บริการในฐานะมหาวิทยาลัยที่พร้อม โดยเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2563 ได้เดินทางพร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์     เจ้าหน้าที่จาก ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ไปทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยสะ หวันนะเขต แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดย Dr.Soulinhong Xaykosy, the acting president ให้การต้อนรับ จากนั้นเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2563 ได้เดินทางไปที่ มหาวิทยาลัย Hue University (HU) ประเทศเวียดนาม และเยี่ยมชมการเรียนการสอนโดยมี Prof.Dr.Nguyen Guang Linh, president ให้การต้อนรับ

    นายแพทย์สุรพร  รองอธิการบดีฯ กล่าวว่า ในวันที่ 8 ม.ค. 2563 คณะผู้บริหารจาก ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ และเยี่ยมชมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยประจำเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยมี Assoc.Prof.Le Guang Son, Vice President THE UNIVERSITY OF DANANG ให้การต้อนรับ ณ Danang city, Vietnam โดยสาระสำคัญที่ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ตกลงมีการร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัย สปป.ลาว และเวียดนาม ประกอบด้วย 1.จะมีการ บูรณาการหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีอยู่ว่าสามารถจัดการเรียนการสอนร่วมกันได้ 2.จะมีการร่วมมือระหว่างคณาจารย์ทั้งเรื่องการเรียน การสอน การวิจัยและบริการวิชาการระหว่างประเทศ 3.จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพด้วยกัน และ 4.จะมีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้น ก็จะมีการเชิญร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง.

...............................................
สุชาติ สูงเรือง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22