อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

สาธิตจุฬาสอนวิชาโลกร้อน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การศึกษาเปลี่ยนโลกได้! สาธิตจุฬาสอนวิชาโลกร้อน! และสิ่งแวดล้อมบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้เห็นเป็นเรื่องใกล้ตัว และเราสามารถช่วยโลกได้ พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น.


ปัญหาสิ่งแวดล้อม โลกร้อนในปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วน ทั้งเรื่องขยะ ตัดไม้ทำลายป่า เผาที่ มลพิษในน้ำ อากาศและอื่นๆ ส่วนใหญ่ล้วนมาจากความไม่รู้ ไม่ตระหนัก จึงไม่เกิดการลงมือทำหรือการปฏิบัติที่ถูกต้อง การแก้ไขอย่างยั่งยืนคงต้องมาจากการให้ความรู้ การศึกษา ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรของกระทรวงมาบูรณาการวิชาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นถึงปลายได้เลือกเรียน เป็น "วิชาเลือก" ในโรงเรียนที่น่าสนใจมากๆวิชาเลือกในสาธิตจุฬาที่มีธีมหลักสิ่งแวดล้อมนี้ มีที่มาจากที่คุณครูมองเห็นถึงความเร่งด่วนของสถานการณ์ในปัจจุบันคุณครูต้องการสอนให้เด็กเห็นว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นเรื่องใกล้ตัว และตัวเรานั้นสามารถช่วยโลกได้ในหลายๆ มิติ 

จึงสร้างวิชาที่น่าสนใจหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในระดับชั้น ม.ต้นที่มีวิชา “กินกอบกู้โลก” ที่จะสอนเรื่องการบริโภคอย่างไรให้ยั่งยืน และ “สิ่งแวดล้อมที่รัก” ที่จะสอนให้นักเรียนเห็นถึงความงามของธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปอย่างไรเพราะมนุษย์ได้เข้ามามีส่วนทำลาย 

ส่วนในระดับชั้น ม.ปลาย วิชาเลือกในธีมสิ่งแวดล้อมก็จะมีที่น่าสนใจ อย่างเช่น วิชา “แบกเป้ตะลุยโลก” ที่ต้องการจะสอนให้นักเรียนรู้จักถึงการเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนวิชา “รู้สู้โลกร้อนและภัยพิบัติ” ที่สอนถึงการเปลี่ยนแปลงสของภาพภูมิอากาศที่อาจพาไปสู่ภัยพิบัติ เราควรเตรียมรับมือมันอย่างไรและเราในฐานะมนุษย์โลกทำอะไรได้บ้างเพื่อป้องกันมัน 

และวิชา “เมืองกับความสุข” ที่จะเน้นมิติเมืองในมุมเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีสถาปัตยกรรมอย่างไรบ้างที่จะช่วยโลกได้ และวิถีชีวิตคนแบบบไหนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ที่นี่ต่างจากที่อื่นอย่างไร หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงมีการพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว แต่ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่น โดยปกติเรื่องสิ่งแวดล้อมจะสอนในวิชาภูมิศาสตร์ แต่คุณครูได้นำสิ่งแวดล้อม "ให้เข้ามาอยู่ในทุกๆศาสตร์" อย่างหน้าที่พลเมืองเศรษฐศาสตร์ 

เพราะต้องการให้เด็กเห็นว่าสิ่งแวดล้อมอยู่ทุกที่ เราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม และอยู่ในที่ศาสตร์ใกล้ตัวเรา และจริงๆแล้วเวลาแก้ปัญหามันต้องแก้ปัญหาโดยใช้หลายศาสตร์ ไม่ใช่แค่ศาสตร์เดียว 

#วิธีการสอนทั้งนี้ ก่อนที่จะสอนประเด็นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนเข้าใจได้ คุณครูต้องทำให้นักเรียนรู้สึกว่าปัญหานี้ชัดและใกล้ตัว เพราะเมื่อนักเรียนตระหนักถึงปัญหา และรู้ว่าเราคนหนึ่งคนก็มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดปัญหาได้ นักเรียนก็จะเข้าใจในสิ่งที่เรียนอย่างถ่องแท้ ถ้านักเรียนไม่ตระหนัก ไม่เข้าใจก็เรียนไปเฉยๆ 

ส่วนวิธีการสอนในห้อง ครูจะเน้นกิจกรรม โดยมีแนวคิดที่ว่า “สอนยังไงให้เด็กเข้าใจว่าเรา และสิ่งแวดล้อมมันมีความเชื่อมต่อกัน ทุกอย่างมันมี inter-connectedness ทุกอย่างเชื่อมต่อกัน อย่างประเด็น ไฟป่าในออสเตรเลีย ก็ส่งผลให้นิวซีแลนด์ ประเทศข้างๆเผชิญกับปัญหาหิมะน้ำตาลด้วย” 

โดยกิจกรรมจะเน้นให้นักเรียนเห็นของภาพจริง หากรณีศึกษามาสอนเยอะๆ และอีกวิธีคือ บางทีเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัว ครูก็ต้องยกตัวอย่างดึงมาว่าทุกกิจวัตรประจำวันเพียงเล็กน้อยก็ส่งผล อย่างเช่น แม้กระทั่งแค่เปิดตู้เย็นใน 7-11 เพื่อซื้อน้ำ เราควรจะเลือกเปิดทิ้งไว้และเลือก หรือตัดสินใจก่อนค่อยเปิด ในหนังสือบางทีมันเขียนให้สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไกลตัว ครูต้องทำการบ้านค่อนข้างมากก่อนมาสอน ที่อื่นควรมีไหม 

คุณครูเล็งเห็นด้วยว่าเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้มันควรมี เพราะมันเป็นประเด็นปัญหาที่โลกต้องเผชิญอยู่จริงๆในหลักสูตรมีอยู่แล้ว แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าประเทศไทยมีหลักสูตร content-based 

ทุกวันนี้ครูก็สอนไม่ทันอยู่แล้ว โอกาสที่จะสร้างวิชาเพิ่มเติมก็อาจจะยังไม่มีเนื่องด้วยคาบเรียนและเวลาต่างๆ ตอนนี้หลักสูตรการศึกษาปี 65 กำลังจะเปลี่ยนไปคือเป็นแบบ competency-based ทำให้โรงเรียนได้มีโอกาสเพิ่มวิชาที่สอดคล้องกับนักเรียนและท้องถิ่นมากขึ้น 

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่ให้เราได้เรียนรู้ความสำคัญ และวิธีการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมให้เด็กๆเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น วิชานี้จะส่งผลให้เด็กได้มีความรู้ความตระหนักและลงมือทำมากขึ้นวิชาสิ่งแวดล้อมบูรณาการจากโรงเรียนสาธิตจุฬานี้ ถือเป็นวิชาที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เด็กๆ เห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรแล้วบ้าง เรามีส่วนส่งผลกระทบต่อปัญหามากน้อยแค่ไหน แล้วเราจะช่วยให้สิ่งแวดล้อม หรือโลกดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง ถือเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 

เราหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านในฐานะ คนหนึ่งคน พ่อแม่ เพื่อน ปู่ ย่า ตา ยาย ครู ผอ. หัวหน้างาน ผู้มีอำนาจ หรือนายก ที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เราขอสนับสนุนการแบ่งปันความรู้ให้เด็กๆ หรือคนรอบข้างได้เรียนรู้ และเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ให้โลกดีขึ้น เพื่อเรา สัตว์ และลูกหลาน 

เพราะการศึกษาคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่คนหนึ่งคนสามารถนำมาเปลี่ยนโลกได้ - Nelson Mandela 
...............................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง
โดย “ร่มธรรม ขำนุรักษ์”

ขอบคุณข้อมูลจาก ณิชากร บัวทรัพย์ / อ.ดร.กนก จันทรา


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 285